Přinášíme oficiální vyjádření sestry vazebně stíhaného Martina Ignačáka + oficiální dokumenty

K následnému vyjádření Pavli B., s úvodem napsaným Anarchistickou Federací zveřejňujeme i oficiální dokumenty “Info o Pavle B.” napsané Robertem Šlachtou a “Odůvodnění stížnosti státního zástupce Vladimíra Pazourka”. Zajímavé čtení pro všechny, kdo jsou zvědaví, jak funguje policie v demokratickém státě.

Continue reading

13.6. Demonstrace proti represím a na podporu hladovkáře Martina I.

Ve čtvrtek 9. června Martin Ignačák oficiálně zahájil protestní hladovku. Důvody uvedl v prohlášení, které si můžete přečíst ZDE.
Přijď v pondělí 13.6. vyjádřit svůj nesouhlas s represemi a Martinovým uvězněním ke Krajskému ředitelství Policie v Praze (zde). Začátek  v 19:00. Nezapomeň si vzít hlasité náčiní – Martin je zavřený jen o pár ulic dál a byla by škoda ho nepřijít pozdravit. Takže pokličky, řehtačky, bubny, píšťalky, trubky, práskačky, bannery a další srandy s sebou. Jak sám několikrát napsal, slyší úplně všechno a naše pozdravy jsou pro něj nejsilnější morální podporou. Tu obzvlášť v těchto dnech potřebuje.

Solidarita je silnější než vězeňské zdi!

Křik z demonstrací dolehl vždy, nejen k uším mým. Dolehne k srdci a naplní ho touhou po svobodě, odvahou a silou k boji a odporu proti tomuto nespravedlivému stavu. Dopisy a pohlednice mi dodávají mnoho nepopsatelné energie, kterou využiji pro nadcházející dny. I když nebudu schopen odepisovat, věřte, že každé slovo posílí. Nesmíme se nechat zastavit ve společném úsilí a snaze o znovunalezení sociální a lidské spravedlnosti. Pevně věřím, že budete chápat mé rozhodnutí, veškerá rizika beru na sebe, ale vy, kamarádi a kamarádky, mi pomáháte ta rizika nést, spolu se mnou a s mou rodinou.

S bratrským pozdravem a objetím plným síly a odvahy
váš kamarád Martin

Vysvětlení okolností Martinovy hladovky

Konečně se nám podařilo získat aktuální informace od Martina.

Martin Ignačák zvolil radikální formu vyjádření, která ohrožuje jeho život již po několika dnech. Byl pro suchou hladovku pevně rozhodnut v den, kdy státní zástupce Pazourek podal stížnost proti osvobozujícímu rozhodnutí soudu. Jako důvod prodloužení vazby Pazourek mj. uvedl policejní „kádrový“ posudek jeho sestry. „Už je to pro mě nesnesitelné, poslední kapkou bylo, jak tě pomluvili sprostě a hanebně, velice se dotkli mých citů… Jak si vůbec můžou dovolit někoho očerňovat za názory a pocity, které vyjadřuje, a za to, že kritizuje tuhle frašku,“ napsal Martin v dopise své sestře.

Martin při poslední návštěvě (tři dny před soudem) řekl, že pokud soud změní rozhodnutí o jeho propuštění, zahájí hladovku. Od té doby nemohl s nikým mluvit. Neměl žádné informace o dění venku za zdí. Nemohl nám poslat žádnou zprávu. Rodina ani blízcí se nemohli dozvědět o jeho zdravotním stavu. Martin se zahájením hladovky čekal a stále čeká na oficiální doručení rozsudku Vrchního soudu v Praze. Soud už rozhodl, ale rozsudek úřady ještě nedoručily. Zákonnou lhůtu pro doručení ani nemusí dodržet, protože za její překročení nejsou sankcionovány.

Kvůli Martinově izolaci jsme informaci o tom, že Martin rozsudek ještě neobdržel, a tudíž hladovku stále nezahájil, neměli jak dostat. Martin se neozýval ani po telefonu. Vyřízení žádosti o telefonát trvá až pět dní a může být zamítnuta. Nebylo na co čekat. Strachovali jsme se o jeho život, a proto jsme se rozhodli jednat okamžitě, stejně jako Martinova sestra, která už hladovku zahájila a stále v ní pokračuje. Kdyby Martin začal s hladovkou v den, kdy jsme se o rozsudku dozvěděli zatím neoficiálně, dnes by byl v akutním ohrožení života. Omlouváme se nicméně za nepřesné informace.

Situace, která Martina přiměla k rozhodnutí zahájit hladovku, trvá. Stále je vystaven izolaci a psychickému strádání. Zákonné možnosti, které by přiměly příslušné orgány k objektivnímu postupu, jsou bez odezvy vyčerpány. Psychický stav Martina je nejhorší za posledních 13 měsíců.

Rozhodnutí pro hladovku trvá. Teď není čas v podpoře Martina polevit, ale naopak se dobře připravit na okamžik, kdy mu soud doručí rozsudek a Martin začne hladovku a vydá své vyjádření. Rozsudek by měl být doručen během několika dní. Hladovka není u konce, naopak, teprve začíná a my máme možnost se připravit.

antifenix

PODPORA PŘES ZEĎ – SOLIDARITA S HLADOVĚJÍCÍM MARTINEM

Martin si vybral typ hladovky, u které se počítá každá minuta. Nepije a nejí. Není proto nijak přehnané napsat, že našemu kamarádovi jde o život. Proto je teď víc než kdy dřív důležitý nátlak na struktury, které jej do této situace dostaly. Nečekejte, až nějaký kolektiv uspořádá nějakou akci – buďte sami iniciativní! A kreativní! Možností je celá řada. Pokud chcete Martina pozdravit a podpořit osobně, ke zdím Pankrácké věznice můžete chodit každý den i v malých skupinkách nebo jednotlivě. Můžete Martinovi třeba přečíst něco, co máte rádi nebo co má rád on, pustit nahlas hudbu z auta nebo zakřičet ahoj.

Můžete se taky zúčastnit větší plánované akce, nejbližší se bude konat už v neděli 5. června. Začne v 19:30 u Pankrácké věznice. Přineste nebo přivezte (výzva pro rave kočáry) co nejhlasitější a co nejviditelnější náčiní! Už jste řekli o Martinově situace a perzekuci anarchistů a anarchistek lidem ve vašem okolí?

Vezměte je s sebou! Kreativitě se meze nekladou. Žádná zeď není dost vysoká! Jiný svět je možný!

pee_internet

Pár úryvků z dopisů, které Martin napsal v cele v minulých měsících:

“Shrnuto podtrženo došlo k následujícímu:
Bezdůvodné odepření nahlédnout do spisů
Nerespektování nařízení vyšší instance ze strany vyšetřovatelů
Dvakrát bezdůvodné zrušení výslechů agentů a jejich následný výslech po pěti měsících a osmi dnech
Nevyslechnutí řídícího pracovníka agentů, na kterého se odkazovali v závažných otázkách
Nepředložení nahrávek pořízených před 1. 11. 2014
Neprověření návrhů obhajoby
Nepředložení odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu s dvěma policejními agenty (požadováno)…

…Dne 29. dubna 2016 jsem byl městským soudem propuštěn na svobodu, státní zástupce se ale odvolal. Snad se, drazí přátelé, brzy uvidíme mimo zdi, mříže a ostnaté dráty. Všem posílám objetí plné síly a odvahy.

Váš kamarád Martin
Díky za koncert! To jsem potřeboval slyšet!!!” (květen 2016)

♥♥♥

“Krátce se vyjádřím k pocitům, jež směřují k těm, kterých se dotkla tato mašinérie. Věřte, že vstávám a usínám s myšlenkami na vás. Dokážu se vyrovnat se svojí situací, ale nedokážu se vypořádat s vaší. A pokud za tohle divadlo skončí někdo za mřížemi, tak nebudu sedět a nečinně přihlížet.

Váš kamarád a bratr Martin

P.S. Křik z demonstrace jsem slyšel, srdci i duši dodalo mnoho energie a sil. Rozhodně neumlčí! Rozhodně nezlomí! Jsem silný a pořád s vámi.” (14.3.2016)

Otevřená záchrana a podpora Martina

S velkou radostí informujeme o první přímé akci  na podporu Martina (od začátku hladovky). Nádherný příklad, jak se aktivity dají propojovat. Pokud máte možnost, běžte ke zdi a hned to Martinovi můžete vzkázat. Určitě ho to posílí. Není na co čekat! Zdroj: “For The Animals”

Otevřená záchrana XXVII (květen 2016) & Support Martin Ignačák

Část záchranného týmu vysazujeme z auta v blízkosti objektu. S taškami a nářadím odcházejí do tmy. Continue reading

MARTINOVA SESTRA SE PŘIPOJUJE K PROTESTNÍ HLADOVCE

Já, Pavla B. sestra Martina Ignačáka se připojuji k mému bratrovi a s okamžitou platností vyhlašuji protestní hladovku.
Dne  29.4.2015 rozhodl Městský soud v Praze o propuštění mého bratra z vazební věznice. Osobně jsem se soudu účastnila a dala ústní příslib, že se za něho zaručuji. Státním zástupcem Pazourkem byla ihned podána stížnost. Tuto doložil písemně až 10.5.2015. Mimo nesmyslné argumenty o útěku a napojení na SRB, byl dalším argumentem proč mého bratra nepropustit, diskreditace mé osoby.
Protestuji a nesouhlasím, aby můj bratr Martin Ignačák byl nadále a bez důvodů držen ve vazbě. Považuji veškeré stížnosti státního zástupce za nepravdivé, zmanipulované a diskreditující.

O podrobnostech a zveřejnění všech dokumentů vás budu během pár dní informovat.

VAZEBNĚ STÍHANÝ ANARCHISTA ZAHÁJIL HLADOVKU

V pátek 27. 5. 2016 zahájil v pankrácké vazební věznici anarchista MARTIN IGNAČÁK obviněný z terorismu protestní hladovku. Městský soud v Praze totiž 29. 4. 2016 rozhodl o jeho propuštění z vazby a státní zástupce podal proti tomuto rozhodnutí stížnost k Vrchnímu soudu v Praze. Ten v pátek 27. 5. vazbu prodloužil. Anarchista se tedy rozhodl protestovat hladovkou a přestal přijímat potravu i tekutiny. Tento typ hladovky ohrožuje život hladovkáře už po týdnu.

Během ročního vyšetřování údajné přípravy teroristického útoku využil vězněný anarchista veškeré zákonné možnosti, aby dosáhl objektivního postupu příslušných orgánů činných v trestním řízení. Žádná z nich nebyla zohledněna. Proto nyní zvolil tuto radikální formu vyjádření, aby na zmanipulovanou policejní kauzu upozornil. „Postup vyšetřovatelů a policie považuji za velmi problematický, je to ohrožení svobody každé lidské bytosti, ohrožení svobody slova, ohrožení aktivismu směřujícího k lepšímu světu, a to se netýká jen anarchistů a anarchistek,“ vysvětlil svůj postoj.

Martin I. je stíhaný v tzv. kauze Fénix z dubna 2015, v níž bylo obviněno celkem 5 lidí z přípravy a neoznámení teroristického útoku na vlak. Jediný Martin I. je po celou dobu ve vazbě, která mu nyní byla na zásah státního zástupce prodloužena. Jako důvod trvání vazby uvedl státní zástupce výpověď policejního agenta, který se infiltroval do anarchistického hnutí v roce 2014. Státní zástupce z této výpovědi vyvodil informaci o možném útěku Martina I. do Španělska. Dalším důvodem podle něj bylo, že se „jedná o osobu s napojením na tzv. Síť revolučních buněk (SRB), a tím pádem i na obdobné organizace v zahraničí“. O SRB mluvila policie, když zahájila kauzu Fénix a poskytovala o tom informace médiím. „U všech zadržených a obviněných byla vyvrácena spojitost s pěti útoky připisovanými SRB. Sami vyšetřovatelé ji vyloučili,“ vyjádřil se Martin I.

Martin I. je momentálně druhým nejdéle drženým vězněm ve vazební věznici na Pankráci. Po celých 13 měsíců zde žije v podmínkách, které negativně ovlivňují jeho psychický i fyzický stav. Byla mu například odepřena strava bez živočišných produktů, takže po celou dobu nemá takřka k dispozici teplé jídlo. Přátelé, kteří ho chodí navštěvovat, byli následně jmenovitě uvedeni v obžalovacím spisu. O Martinově sestře začala policie z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu shromažďovat informace, a to pouze proto, že se snaží bratra ve vazbě všemožně podporovat.

Podmínečné propuštění by pro Martina znamenalo, že by po dlouhých 13 měsících znovu viděl své přátele, rodinu, přírodu, že by nadále nebyl vystaven citové deprivaci a fyzickému strádání.

Pro více informací sledujte antifenix.noblogs.org.