ABC

Co je Anarchist Black Cross

Anarchistický černý kříž (ABC) je iniciativa, která pomáhá neautoritářsky smýšlejícím lidem, kteří se dostanou do konfliktu se státním aparátem, jsou vězněni nebo je proti nim veden soudní proces z politických důvodů. Jeden z hlavních cílů ABC je tedy zajišťovat finance a následnou právní pomoc. Mezi další činnosti Černého kžíže patří shromaždování informací o jednotlivých kauzách, rozšiřování těchto informací, navštěvování vězňů, psychická i materiální podpora. Dále pak posílání protestních e-mailů, dopisů a pořádání solidárních akcí a demonstrací. Náklady na obhajobu obviněných aktivistů a aktivistek jsou značně vysoké. ABC je anarchistická iniciativa, nepřijímá tedy žádné peníze z grantů nebo od nevládních organizací. Hlavní zdroj peněz jsme my sami. Je důležité si uvědomit, že pomoc ABC budeš možná zítra potřebovat i ty! Naší je zbraní je solidarita!

https://abcnews.noblogs.org