V pátek 25. září 2020 od 8:30 proběhne u Okresního soudu v Mostě další  jednání v kauze Fénix 2. Dosud byli k výslechu zváni svědci na popud státního zástupce Václava Richtera, který vypracoval obžalobu. Přesněji řečeno svědci, kteří nedosvědčili nic, co by potvrzovalo vznesená obvinění. Tentokrát budou konečně přítomni svědci, které navrhovali sami obžalovaní v rámci své obhajoby.

Připomeňme, že čtyři anarchisté a jeden environmentalista, jsou obviněni z činů s trestní sazbou 3 až 10 let ve vězení. Podpořte obviněné přímo u soudu nebo jinou solidární akcí.


On Friday, September 25, 2020, from 8:30 a.m., another hearing will take place at the District Court in Most in the Fénix 2 case. So far, witnesses have been invited for questioning at the instigation of public prosecutor Václav Richter, who drafted the indictment. More precisely, witnesses who did not testify to anything to confirm the allegations. This time, witnesses nominated by the defendants themselves in their defense will finally be present.

Recall that four anarchists and one environmentalist are charged with offenses punishable by 3 to 10 years in prison. Support the accused directly in court or by another solidarity action.