MARTINOVA SESTRA SE PŘIPOJUJE K PROTESTNÍ HLADOVCE

Já, Pavla B. sestra Martina Ignačáka se připojuji k mému bratrovi a s okamžitou platností vyhlašuji protestní hladovku.
Dne  29.4.2015 rozhodl Městský soud v Praze o propuštění mého bratra z vazební věznice. Osobně jsem se soudu účastnila a dala ústní příslib, že se za něho zaručuji. Státním zástupcem Pazourkem byla ihned podána stížnost. Tuto doložil písemně až 10.5.2015. Mimo nesmyslné argumenty o útěku a napojení na SRB, byl dalším argumentem proč mého bratra nepropustit, diskreditace mé osoby.
Protestuji a nesouhlasím, aby můj bratr Martin Ignačák byl nadále a bez důvodů držen ve vazbě. Považuji veškeré stížnosti státního zástupce za nepravdivé, zmanipulované a diskreditující.

O podrobnostech a zveřejnění všech dokumentů vás budu během pár dní informovat.