Upozornění od Lukáše Borla

Byl jsem informován, že v době, kdy jsem ve vazbě, kdosi na internetu rozesílá různá prohlášení a snaží se budit dojem, že jsem jejich autorem. K podobným věcem docházelo i před mým zatčením. Nedokážu odhadnout, kolik takových falešných textů mohlo být bez mého vědomí přeposláno či publikováno. Prosím, dbejte opatrnosti! Pravdou je, že poslední měsíce nesepisuju žádná politická prohlášení, ale věnuju se hlavně péči o tělo, mysl a vztahy s nejbližšími.

2.12. Dopisovačka ABC

basa

Předvečer benefitu pro ABC budete mít možnost zjistit bližší info z Litoměřic a pár novinek ze zahraničí. Budete mít příležitost napsat pohlednici či dopis uvězněným kamarádům a kamarádkám. Obecně a nezávaně si popovídáme o vězeňství. Adresy politických vězňů, distro a veganská večeře jsou samozřejmostí.

„Solidarita v srdci“

Infocentrum Salé, pátek 2. prosince, start 18:00

Solidární vzkaz pro stávkující vězně v USA (Lukáš Borl)

V pátek 9.9.2016 jsem pocítil sílu solidarity, kterou vyjádřila anarchistická skupina prostestem před věznicí v Litoměřicích, kde jsem vězněn. Dozvěděl jsem se, že ve stejný den v USA zahájilo mnoho vězněných lidí stávku. Reagují tak na otrocké pracovní podmínky, kterým jsou vystaveni. Rozhodl jsem se sepsat solidární vzkaz těmto lidem. Přivítám jeho publikování na webech anarchistického hnutí. Nemám prozatím žádné kontakty s vězni v USA. Proto uvítám rozeslání anglického překladu mého textu stávkujícím v USA, těmi, co disponují kontakty na taní vězněné. Dále vyzývám anarchistické skupiny i jedince, aby organizovali vlastní solidární aktivity na podporu stávky v USA. Následuje můj otevřený dopis. Continue reading

Stručný report z hlukové demonstrace na podporu vězněného anarchisty (afed.cz)

support na petrově 3

transparent na podporu Martina – Petrov, Brno.

Ve čtvrtek 9. června zahájil náš kamarád, státem vazebně vězněný anarchista Martin Ignačák protestní hladovku. Díky špatné propustnosti informací skrze vězeňské zdi, jsme několik dní žili v tom, že hladovku zahájil již dříve. Zatímco jsme se obávali o jeho zdraví, média informace o hladovce v naprosté většině zcela ignorovala. Na Martinovu podporu proběhlo v poslední době několik hlasitých akcí. Podobně jsme se sešli i navečer v neděli 5. června na již tradičním místě před vazební věznicí na pražské Pankráci. Continue reading

Anarchistická Federace: Znovu u vazebních věznic

Přebráno od Anarchistické Federace:

V úterý 28. července proběhla další solidární akce na podporu našich vězněných kamarádů. Začala opět kolem 18. hodiny před vazební věznicí na Pankráci, tentokrát za účasti zhruba sedmdesáti lidí. Po hudebním úvodu zazněl projev, který rekapituloval dosavadní průběh a důsledky policejní akce Fénix, určené k výrobě zdejších teroristů. Následovaly co nejhlučnější vzkazy do cely v podobě skandování a hluku, na závěr pak ještě proběhlo obligátní zadržení jednoho účastníka pohotovými těžkooděnci. Ti ostatně tentokrát společně s tajnými doprovodili demonstranty na cestě ke druhé vazební věznici v Ruzyni, kde se od poslední solidární akce ocitl další anarchistický vězeň.

Ruzyňská část solidární demonstrace zahrnovala kromě hudby, projevu a skandování také občerstvení od Food not Bombs a distro anarchistických tiskovin. Skandování skončilo pozdě večer na přání jedné místní obyvatelky, abychom příště přišli o něco dřív, protože v okolních domech už spí děti. Dodejme, že v reakci na český hon na smyšlené teroristy byl koncem týdne v médiích uveřejněn text, ve kterém byl poslední uvězněný kamarád označen za vězně svědomí.POPSANÉ ZDI VĚZNICE!

pohledPřišlo emailem:

Na zdech kolem vazební věznice Praha-Ruzyně byly nastříkány nápisy v solidaritě s vězněnými anarchisty. Chceme vidět naše soudruhy volné. Chceme vidět věznice v troskách. Jsme součástí boje za svobodu. Mohou nám házet klacky pod nohy. Naší touhu po svobodě, ale žádné represe nezastaví.

Solidaritu s vězněnými anarchisty!

Vězení a státy musí padnout!
Svobodu všem!

_MG_2314 _MG_2311 _MG_2310