Noise for an imprisoned anarchist

Noise demo by the prison walls where an anarchist Lukas Borl is being held. Lukas and us send solidarity to striking prisoners in the USA. More info about him is here. To know more about repression against radicals in Czech and anarchist resistance against it, check ANTIFENIX.cz

Videoreport z hlukové demo // Videoreport from a noise demonstration

Včera v noci se skupinka několika přátel sešla před vazební věznicí v Litoměřicích, aby pozdravila a podpořila zadrženého anarchistu Lukáše Borla. Tato malá demo je důkazem, že i malá skupina lidí může udělat pořadný kravál, který lidé drženi za mřížemi nemohou přeslechnout.

Jakákoliv další podpora je vítána. SVOBODU PRO LUKÁŠE, PRYČ S VĚZENÍMI!


Last night a small group of friends gathered around custody jail in Litoměřice to greet and support an imprisoned anarchist Lukáš Borl. This little demo was proof that even a small number of people can make loud mess which people behind bars have no chance to miss.

Any kind of further support is welcome. FREE LUKAS, DOWN WITH PRISONS!

PODPORA PŘES ZEĎ – SOLIDARITA S HLADOVĚJÍCÍM MARTINEM

Martin si vybral typ hladovky, u které se počítá každá minuta. Nepije a nejí. Není proto nijak přehnané napsat, že našemu kamarádovi jde o život. Proto je teď víc než kdy dřív důležitý nátlak na struktury, které jej do této situace dostaly. Nečekejte, až nějaký kolektiv uspořádá nějakou akci – buďte sami iniciativní! A kreativní! Možností je celá řada. Pokud chcete Martina pozdravit a podpořit osobně, ke zdím Pankrácké věznice můžete chodit každý den i v malých skupinkách nebo jednotlivě. Můžete Martinovi třeba přečíst něco, co máte rádi nebo co má rád on, pustit nahlas hudbu z auta nebo zakřičet ahoj.

Můžete se taky zúčastnit větší plánované akce, nejbližší se bude konat už v neděli 5. června. Začne v 19:30 u Pankrácké věznice. Přineste nebo přivezte (výzva pro rave kočáry) co nejhlasitější a co nejviditelnější náčiní! Už jste řekli o Martinově situace a perzekuci anarchistů a anarchistek lidem ve vašem okolí?

Vezměte je s sebou! Kreativitě se meze nekladou. Žádná zeď není dost vysoká! Jiný svět je možný!

pee_internet

Pár úryvků z dopisů, které Martin napsal v cele v minulých měsících:

“Shrnuto podtrženo došlo k následujícímu:
Bezdůvodné odepření nahlédnout do spisů
Nerespektování nařízení vyšší instance ze strany vyšetřovatelů
Dvakrát bezdůvodné zrušení výslechů agentů a jejich následný výslech po pěti měsících a osmi dnech
Nevyslechnutí řídícího pracovníka agentů, na kterého se odkazovali v závažných otázkách
Nepředložení nahrávek pořízených před 1. 11. 2014
Neprověření návrhů obhajoby
Nepředložení odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu s dvěma policejními agenty (požadováno)…

…Dne 29. dubna 2016 jsem byl městským soudem propuštěn na svobodu, státní zástupce se ale odvolal. Snad se, drazí přátelé, brzy uvidíme mimo zdi, mříže a ostnaté dráty. Všem posílám objetí plné síly a odvahy.

Váš kamarád Martin
Díky za koncert! To jsem potřeboval slyšet!!!” (květen 2016)

♥♥♥

“Krátce se vyjádřím k pocitům, jež směřují k těm, kterých se dotkla tato mašinérie. Věřte, že vstávám a usínám s myšlenkami na vás. Dokážu se vyrovnat se svojí situací, ale nedokážu se vypořádat s vaší. A pokud za tohle divadlo skončí někdo za mřížemi, tak nebudu sedět a nečinně přihlížet.

Váš kamarád a bratr Martin

P.S. Křik z demonstrace jsem slyšel, srdci i duši dodalo mnoho energie a sil. Rozhodně neumlčí! Rozhodně nezlomí! Jsem silný a pořád s vámi.” (14.3.2016)