Finally the Phoenix is dead

After more than two years, the verdict for the four anarchists and one environmentalist is acquittal, only one of them was recognized guilty for small offenses, and the court dropped from his punishment.

The main charges concerned the support and promotion of the Network of Revolutionary cells (SRB), insurrectional anarchism, as well as blackmail and harm of others property. SRB focused several years on sabotage of the property of police and capitalists. So far, no one was convicted and condemned for these actions.

The defendant Lukáš Borl admittedly confessed to spray the walls of prison lettering “desire for freedom the repression will not stop” and “death to the state”. He also admitted that he was identifying by amended identity documents. The damage he caused to the prison, he paid. The Court in these two points acknowledged Borl guilty, but dropped from punishment. According to the Head of Senate, Dagmar Šebková the delicts were not serious and also happened long time ago.

The prosecutor Václav Richter designed to all without distinction of imprisonment in the duration of three years, whose performance would be conditionally postponed to the probationary period of three years. However, the court liberated the defendants. The judgment is not competent, the prosecutor appealed.

Finalmente a Fênix está morta

Depois de mais de dois anos, sai o veredicto de absolvição dos quatro anarquistas e um ambientalista, apenas um deles sendo reconhecido como culpado de crimes menores, tendo sua pena retirada pela corte.

As principais acusações têm relação com o apoio e promoção da Rede de Células Revolucionárias (SRB), anarquistas insurrecionais, assim como chantagem e dano à propriedade privada. Por vários anos a SRB focou em sabotagem à propriedade da polícia e de capitalistas. Até então, ninguém foi condenado por essas ações.

O réu Lukáš Borl se declarou culpado da acusação de pichar os muros de uma prisão com a frase “a repressão não irá parar o desejo de liberdade” e “morte ao estado”. Ele também admitiu o uso de documentos adulterados. Ele pagou pelos danos cometidos nos muros da prisão. A corte considerou Bjorl culpado das duas ações, mas desconsiderou qualquer punição. De acordo com o Chefe do Senado, Dagmar Šebková, os delitos não eram graves e aconteceram há muito tempo.

O procurador Václav Richter declarou que todos estariam livres da pena de prisão, desde que sejam respeitados os termos de condicional, que pode ser revisto nos próximos três anos. De qualquer forma, a corte liberou os réus. O procurador fez uma apelação, considerando que a corte não é competente.

V pátek 25. září 2020 od 8:30 proběhne u Okresního soudu v Mostě další  jednání v kauze Fénix 2. Dosud byli k výslechu zváni svědci na popud státního zástupce Václava Richtera, který vypracoval obžalobu. Přesněji řečeno svědci, kteří nedosvědčili nic, co by potvrzovalo vznesená obvinění. Tentokrát budou konečně přítomni svědci, které navrhovali sami obžalovaní v rámci své obhajoby.

Připomeňme, že čtyři anarchisté a jeden environmentalista, jsou obviněni z činů s trestní sazbou 3 až 10 let ve vězení. Podpořte obviněné přímo u soudu nebo jinou solidární akcí.


On Friday, September 25, 2020, from 8:30 a.m., another hearing will take place at the District Court in Most in the Fénix 2 case. So far, witnesses have been invited for questioning at the instigation of public prosecutor Václav Richter, who drafted the indictment. More precisely, witnesses who did not testify to anything to confirm the allegations. This time, witnesses nominated by the defendants themselves in their defense will finally be present.

Recall that four anarchists and one environmentalist are charged with offenses punishable by 3 to 10 years in prison. Support the accused directly in court or by another solidarity action.

Žádný pomník, ale útok

Před rokem zahájil Willem Van Spronsen svůj ozbrojený a zápalný útok na koncentrační tábor v United Snakes. Byl zavražděn policií v důsledku svých akcí mimo zařízení provozované ICE (imigrační a celní vymáhání) poblíž Tacoma, tzv. Washingtonu. K jeho akci došlo při jednoročním výročí hladovky ve Northwest Detention Center i mimo tento tábor.

Continue reading

Nová publikace solidární s obviněnými v kauze Fénix 2

Nakladatelství Subverze vydalo další publikaci věnovanou stíhaným ve Fénixu 2. Tentokrát se jedná o chronologii a dokumenty anarchistické formace Angry brigade. Nakladatelství v úvodu uvádí: „V době vydání této publikace jsou pro údajnou podporu a propagaci SRB v kauze Fénix 2 souzeni čtyři anarchisté a jeden environmentalista. Konkrétně: Martin Ignačák, Lukáš Borl, Lukáš Novák, Petr Sova a Tomáš Zelený. Tento výtisk jim je věnován jako projev solidarity. To proto, aby bylo jasné, že ne každý je ochotný soutěžit s vládnoucí třídou a masmédii v intenzitě odsudků protivládních rebelů. Není nutné souhlasit se vším, co bylo vyjádřeno slovy a činy, aby hněv směřoval proti státu nikoli proti těm, které stíhá.”

The Fenix 2 trial: the sixth hearing

On monday the 9th of March at 8:30 a.m. there will take place the next hearing of Fenix 2 at the court in Most. This time, there will be present witnesses and the experts who elaborated their opinions on this topics:

Just for reminding, the trial is against four anarchists and one environmentalist and they face to 3-10 years of prison. Show support to the accused ones by being present at the court or by any other solidarity action.

Soud v kauze Fénix 2: šesté kolo

V pondělí 9. 3. 2020 proběhne od 8:30 u okresního soudu v Mostě další veřejnosti přístupné líčení v kauze Fénix 2. Tentokrát bude vyslechnuto několik svědků a lidí, kteří vypracovali znalecké posudky. Konkrétně jde o tyto:

  • Znalecký posudek z odvětví politologie: Miroslav Mareš
  • Znalecký posudek z odvětví jazyková expertiza, zjišťování autorství textů: Václava Musilová
  • Znalecký posudek z oboru klinická psychologie: Pavel Král

Připomeňme, že čtyři anarchisté a jeden environmentalista, jsou obviněni z činů s trestní sazbou 3 až 10 let ve vězení. Podpořte obviněné přímo u soudu nebo jinou solidární akcí.