22. leden je Mezinárodním Dnem Akcí a Solidarity s uvězněnými trans-gender lidmi // January 22nd – Trans Prisoner Day of Action and Solidarity

Jen zřídka zveřejňujeme články o jiných represích, než ty spojené s operací Fénix. Lidem s trans-gender se ale i v anarchistických kruzích dává velice málo prostoru. Proto jsme se rozhodli zveřejnit prohlášení Mariuse Mason, který je nejdéle odsouzeným vězněm při represích proti radikálně enviromentálnímu hnutí v USA pod názvem “green scare”.
Marius má 26. ledna narozeniny, tak mu nezapomeňte poslat blahopřání! Adresa najdete dole.

Pro více informací můžete navštívit internetovou stránku na podporu Mariuse a internetové stránky o trans-gender vězních a vězenkyních.


We do not often write about another cases and prisoners than people from the Czech Republic (operation Fenix), but we think that there is very little room being given to trans-gender peoples within anarchist circles. Therefore we decided to publish a statement written by Marius – a long term anarchist prisoner who was sentenced during so called green scare in the USA. On January 26th Marius has a birthday so don’t forget to send him a card! The address is bellow.

For more information visit supportmariusmason.org or transprisoners.net

 Marie (Marius) Mason #04672-061
FMC Carswell
Federal Medical Center
P.O. Box 27137
Fort Worth, TX 76127

Dopis od Martina ze 4. ledna 2016

strava

Rozdíl na těchto dvou screenshotech se může zdát zanedbatelný. Pro vegana zavřeného na Pankráci, je však zcela zásadní.

Drazí přátelé,

předem bych chtěl poděkovat za neutuchající podporu, dodává mi mnoho sil a odvahy pokračovat ve vzdoru.

Sedm měsíců strávených ve špinavé a smradlavé cele, těžké dny odloučení, nevidět vaše tváře a úsměvy, neslyšet vaše slova, váš smích… Moc mi chybí vaše přítomnost. Continue reading

New Accusation Another entrapment – Same agents

This post is an English translation from the post we put up on December 14th.

Petr has been out of custodial prison for just a few days, following
this, the police came up with a new accusation, reminiscent of previous
bogus accusations, such as the “conspiracy of preparing a terrorist
attack on a military train”.

The following text is a message from Martin’s sister.
Martin I – awaiting trial in custodial prison (edited by ANTIfenix)

According to the criminal police department of organised crime, since
December 7th 2015 a new accusation of ‘gross misdemeanour’ has been made
against defendants Martin I, Petr S, and one other defendant. The
details of the accusation; the preparation of a violent attack against
a public figure (police officer) by an organised group.

This new accusation is related to the eviction of the Squat Cibulka
which happened July 2015. The group allegedly planned to attack a
police car during the eviction. This accusation has been brought
forward by the two undercover agents responsible for planning the
attack of the military train, and therefore we find this to be equally
as absurd as previous accusations, and view it as more fishy tactics
from the repressive organs, cultivating cases of planned attacks which
never happened.

Martin’s sister would like to express that Martin has always been a
pacifist and has never before been accused or charged for damage of any
kind.

For more information see antifenix.noblogs.org

Dopis od Matina z Pankrácké věznice

Zde je přepis dopisu, který Martin poslal ke zveřejnění, v druhé polovině prosince. V některých bodech se s Martinem neshodujeme, ale je pro nás důležité dát prostor kamarádovi píšícímu z vězení a proto je pro nás samzřejmostí, že dopis zveřejňujeme v plné délce. bez cenzury.

cage

Drazí přátelé, sestry a bratři,

skrze podporu, kterou pociťujeme ať už díky solidárním akcím, dopisům nebo pohlednicím z celého světa, cítím v mnoha srdcích sílu a odvahu, které mi dodávají vědomí, že nezůstáváme sami – nikdo z nás není sám. Solidarita není jen prázdné slovo, je to prostředek dalece překonávající hranice, zdi i mříže. Continue reading

Návštěva Marťase, 22.12.2015 (báseň od Martinovy sestry)

jail_doveVcházím s těžkostí
smích, pláč, objetí
v očích smutek, ruce se třásly
říkám si proč
tiché vzkazy
nekonečné otázky
nákup, radost je tam zelenina a ovoce
se slzou v očích hledíme na sebe
z dálky zní smích stráže
vyhublé ruce i paže
oči smutné
rozloučení
pouta schované

Všem, kteří se účastnili solidární demonstrace 24.12.2015 z celého srdce děkuji. Vaše podpora je pro Marťu moc důležitá. Jakýkoliv impulz, který přichází tímto způsobem je silně pozitivní, a to nejen pro mého bratra, ale i pro ty ostatní kteří jsou ve stejné situaci.
Je důležité když dokážeme skutky, že mezi námi nevládne lhostejnost a sobectví, protože to je jedna z mnoha věcí, co nám nikdy nikdo nemůže vzít. Je to takové kouzlo, které ještě hodně lidí nepochopilo.
Děkuji i za bratříčka
P.