Worum geht es bei Phoenix 2?

Im April 2015 gab es viele Anklagen gegen AktivistInnen, womit der erste Teil des sogenannten Falls “Phoenix“ begann. Dies alles zog sich bis März 2018 hin, als der Oberste Gerichtshof in Prag den Freispruch aller Angeklagten bestätigte. In der Zeit, als Phoenix in vollem Gange war, kam es zur Eröffnung seines zweiten Teils. Dieser Artikel erklärt, worum es dabei ging.

Continue reading

Soud s obviněnými v kauze Fénix 2

Ve dnech 8., 10. a 12. dubna 2019 proběhne soudní líčení se čtyřmi anarchisty a jedním environmentalistou obviněnými v kauze Fénix 2. Podpořte obviněné přímo u soudu nebo jinou solidární akcí. Dejte najevo, že jejich budoucnost, stejně jako svoboda nás všech vám není lhostejná. Jakékoliv vyjádření podpory je vítáno! Soud bude probíhat každý den od 8:30 u okresního soudu v Mostě.

Trial with the accused in Fenix 2

On April 8th, 10th and 12th, 2019, the trial with 4 anarchists and one environmentalist accused in operation Fenix 2 will be taking place at the district court of Most, every day at 8:30 a.m. Come to support them at the courthouse or by any solidarity action. Let them know you are not apathetic to their future as you are not towards the freedom of all of us. Any way of expressing support is welcomed!