Vysvětlení okolností Martinovy hladovky

Konečně se nám podařilo získat aktuální informace od Martina.

Martin Ignačák zvolil radikální formu vyjádření, která ohrožuje jeho život již po několika dnech. Byl pro suchou hladovku pevně rozhodnut v den, kdy státní zástupce Pazourek podal stížnost proti osvobozujícímu rozhodnutí soudu. Jako důvod prodloužení vazby Pazourek mj. uvedl policejní „kádrový“ posudek jeho sestry. „Už je to pro mě nesnesitelné, poslední kapkou bylo, jak tě pomluvili sprostě a hanebně, velice se dotkli mých citů… Jak si vůbec můžou dovolit někoho očerňovat za názory a pocity, které vyjadřuje, a za to, že kritizuje tuhle frašku,“ napsal Martin v dopise své sestře.

Martin při poslední návštěvě (tři dny před soudem) řekl, že pokud soud změní rozhodnutí o jeho propuštění, zahájí hladovku. Od té doby nemohl s nikým mluvit. Neměl žádné informace o dění venku za zdí. Nemohl nám poslat žádnou zprávu. Rodina ani blízcí se nemohli dozvědět o jeho zdravotním stavu. Martin se zahájením hladovky čekal a stále čeká na oficiální doručení rozsudku Vrchního soudu v Praze. Soud už rozhodl, ale rozsudek úřady ještě nedoručily. Zákonnou lhůtu pro doručení ani nemusí dodržet, protože za její překročení nejsou sankcionovány.

Kvůli Martinově izolaci jsme informaci o tom, že Martin rozsudek ještě neobdržel, a tudíž hladovku stále nezahájil, neměli jak dostat. Martin se neozýval ani po telefonu. Vyřízení žádosti o telefonát trvá až pět dní a může být zamítnuta. Nebylo na co čekat. Strachovali jsme se o jeho život, a proto jsme se rozhodli jednat okamžitě, stejně jako Martinova sestra, která už hladovku zahájila a stále v ní pokračuje. Kdyby Martin začal s hladovkou v den, kdy jsme se o rozsudku dozvěděli zatím neoficiálně, dnes by byl v akutním ohrožení života. Omlouváme se nicméně za nepřesné informace.

Situace, která Martina přiměla k rozhodnutí zahájit hladovku, trvá. Stále je vystaven izolaci a psychickému strádání. Zákonné možnosti, které by přiměly příslušné orgány k objektivnímu postupu, jsou bez odezvy vyčerpány. Psychický stav Martina je nejhorší za posledních 13 měsíců.

Rozhodnutí pro hladovku trvá. Teď není čas v podpoře Martina polevit, ale naopak se dobře připravit na okamžik, kdy mu soud doručí rozsudek a Martin začne hladovku a vydá své vyjádření. Rozsudek by měl být doručen během několika dní. Hladovka není u konce, naopak, teprve začíná a my máme možnost se připravit.

antifenix