PODPORA PŘES ZEĎ – SOLIDARITA S HLADOVĚJÍCÍM MARTINEM

Martin si vybral typ hladovky, u které se počítá každá minuta. Nepije a nejí. Není proto nijak přehnané napsat, že našemu kamarádovi jde o život. Proto je teď víc než kdy dřív důležitý nátlak na struktury, které jej do této situace dostaly. Nečekejte, až nějaký kolektiv uspořádá nějakou akci – buďte sami iniciativní! A kreativní! Možností je celá řada. Pokud chcete Martina pozdravit a podpořit osobně, ke zdím Pankrácké věznice můžete chodit každý den i v malých skupinkách nebo jednotlivě. Můžete Martinovi třeba přečíst něco, co máte rádi nebo co má rád on, pustit nahlas hudbu z auta nebo zakřičet ahoj.

Můžete se taky zúčastnit větší plánované akce, nejbližší se bude konat už v neděli 5. června. Začne v 19:30 u Pankrácké věznice. Přineste nebo přivezte (výzva pro rave kočáry) co nejhlasitější a co nejviditelnější náčiní! Už jste řekli o Martinově situace a perzekuci anarchistů a anarchistek lidem ve vašem okolí?

Vezměte je s sebou! Kreativitě se meze nekladou. Žádná zeď není dost vysoká! Jiný svět je možný!

pee_internet

Pár úryvků z dopisů, které Martin napsal v cele v minulých měsících:

“Shrnuto podtrženo došlo k následujícímu:
Bezdůvodné odepření nahlédnout do spisů
Nerespektování nařízení vyšší instance ze strany vyšetřovatelů
Dvakrát bezdůvodné zrušení výslechů agentů a jejich následný výslech po pěti měsících a osmi dnech
Nevyslechnutí řídícího pracovníka agentů, na kterého se odkazovali v závažných otázkách
Nepředložení nahrávek pořízených před 1. 11. 2014
Neprověření návrhů obhajoby
Nepředložení odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu s dvěma policejními agenty (požadováno)…

…Dne 29. dubna 2016 jsem byl městským soudem propuštěn na svobodu, státní zástupce se ale odvolal. Snad se, drazí přátelé, brzy uvidíme mimo zdi, mříže a ostnaté dráty. Všem posílám objetí plné síly a odvahy.

Váš kamarád Martin
Díky za koncert! To jsem potřeboval slyšet!!!” (květen 2016)

♥♥♥

“Krátce se vyjádřím k pocitům, jež směřují k těm, kterých se dotkla tato mašinérie. Věřte, že vstávám a usínám s myšlenkami na vás. Dokážu se vyrovnat se svojí situací, ale nedokážu se vypořádat s vaší. A pokud za tohle divadlo skončí někdo za mřížemi, tak nebudu sedět a nečinně přihlížet.

Váš kamarád a bratr Martin

P.S. Křik z demonstrace jsem slyšel, srdci i duši dodalo mnoho energie a sil. Rozhodně neumlčí! Rozhodně nezlomí! Jsem silný a pořád s vámi.” (14.3.2016)