Solidární vzkaz pro stávkující vězně v USA (Lukáš Borl)

V pátek 9.9.2016 jsem pocítil sílu solidarity, kterou vyjádřila anarchistická skupina prostestem před věznicí v Litoměřicích, kde jsem vězněn. Dozvěděl jsem se, že ve stejný den v USA zahájilo mnoho vězněných lidí stávku. Reagují tak na otrocké pracovní podmínky, kterým jsou vystaveni. Rozhodl jsem se sepsat solidární vzkaz těmto lidem. Přivítám jeho publikování na webech anarchistického hnutí. Nemám prozatím žádné kontakty s vězni v USA. Proto uvítám rozeslání anglického překladu mého textu stávkujícím v USA, těmi, co disponují kontakty na taní vězněné. Dále vyzývám anarchistické skupiny i jedince, aby organizovali vlastní solidární aktivity na podporu stávky v USA. Následuje můj otevřený dopis.

Hlas solidarity z české věznice

Ahoj. Jmenuju se Lukáš Borl. Je mi 34 let a momentálně jsem vězněn v České republice. Jsem anarchista a je pro mě běžné vyjadřovat solidaritu všem utlačovaným a vykořisťovaným lidem po celém světě, bez ohledu na jejich původ, sexuální orientaci nebo gender. Z toho důvodu jsem se rozhodl vyslat několik slov solidarity do věznice v USA, kde podle mých informací byla 9.9.2016 zahájena stávka pracujících vězňů a vězenkyň. Bez ohledu na to, kdo se čeho dopustil. Bez ohledu na to, jak to posuzuje trestní řád, chci vyjádřit podporu každému vězněnému a stávkujícímu člověku ve vězení v USA.

Každý člověk, bez vyjímky, má právo na respektování lidské důstojnosti. Všechna vězení toto právo pošlapávají mnohými způsoby. Práce ve vězení pak člověka zbaveného důstojnosti navíc vystavuje principům vykořisťování. Jako vězni tvrdě dřete v těžkých podmínkách a často v ohrožení vlastního zdraví. Čas trávený v práci je menežovaný nadřízenými, produkty práce jsou uzurpovány kapitalisty. Na jedné straně je rostoucí bohatství korporací a na druhé vy – ponížení a vykořisťovaní lidé, kteří bohatnutí živí svou prací. Nesmiřitelný antagonismus těchto dvou světů je zjevný. Pokud jste se tedy jako pracující rozhodli stávkovat, je to legitimní forma boje za skoncování s vykořisťováním. Mám pro takový boj pochopení. Solidarizuji s ním a podporuji ho. Věznění lidé z amerických věznic, váš boj je i mým bojem. Sdílíme spolu stejnou realitu lidských bytostí, které trpí pod diktaturou kapitálu a státu. Potkáváme se v bojích za zničení této diktatury. Lze ji pociťovat všude, kam se hneme. Ve věznicích i mimo ně. V práci i v nezaměstnanosti. Vykořisťování i útlak prostupují našimi životy stále. Vaše stávka je důležitou snahou, jak tento stav změnit.

Přeji si, i vám, aby stávka sílila a odolala represím. Přeji si, i vám, aby se dokázala propojit s dalšími důležitými boji ve vězení i mimo ně. Přeji si, i vám, aby stávka nebyla svedena do bahna sociálně-demokratické politiky a sociálního smíru s vykořisťovateli. Protože osvobození nelze dosáhnout reformováním vykořisťování, ale jen jeho zrušením. Přeji si, i vám, aby stávka došla dále než k reformistickým požadavkům na změnu režimu věznic a úpravu pracovních podmínek. Veškerá vězení světa i veškerá námezdní práce v nich a mimo ně jsou součástí diktatury kapitálu. Bojujme za jejich zrušení, nikoliv za jejich reformu. Nic nežádejme. Berme si, co nám patří. Naše životy a lidskou důstojnost. Vězení, státy a kapitalismus musí padnout.

Věznění lidé z věznic v USA, solidarizuji s vaší stávkou. Budu o ní šířit informace a vyzývat anarchistické skupiny, aby jí podporovali.

V solidaritě z vazební věznice Litoměřice v ČR, Lukáš Borl, 10.9.2016

adresa: Lukáš Borl 1.3.1982, Vazební věznice Litoměřice, Veitova 1, 412 01 Litoměřice, Česká republika