LUKÁŠ BORL BYL ZADRŽEN // LUKÁŠ BORL WAS CAPTURED

LB

V neděli 4. září policie zadržela Lukáše Borla. Lukáš je anarchista, který asi rok žil v udergroundu, poté co byl dlouhodobě sledován. Hned v pondělí pak soud rozhodl o jeho vazbě. Podle ČTK se k případu státní zástupkyně Naďa Voláková vyjádřila slovy: “Potvrzuji zadržení muže, obviněného pro zločiny založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, vydírání a přečinu poškození cizí věci,..”

My zatím nevíme z čeho přesně je Lukáš obviněn a o případu vás budeme informovat. Lukáše můžete podpořit dopisem, nebo spontánní hlukovou akcí přes zeď. Lukáš je držený ve vazební věznici v Litoměřicích.

Zde je jeho adresa:
Lukáš Borl 1.3.1982
Vazební věznice Litoměřice
Veitova 1
412 81 Litoměřice


On Sunday, September 4th, police captured our comrade Lukáš Borl. Lukáš is an anarchist who has lived in underground for about a year, due to previous intense surveillance. On Monday September 5th the court sent him to custody jail. State attorney, Naďa Voláková, commented on the case for the Czech News Agency: “I confirm the capture of a man who is accused of foundation, supporting and promoting a movement aimed at suppressing human rights and freedoms, black mail and misdemeanor of criminal damage…”

We do not yet know what exactly Lukáš is accused of. We will continue to provide updates. So far you can support him by sending a letter or by a spontaneous noise demonstration. Lukáš is held in a custody jail in the city of Litoměřice. Here is the address:

Lukáš Borl 1.3.1982
Vazební věznice Litoměřice
Veitova 1
412 81 Litoměřice

Support from DURANGO, Colorado

20151116_191820We feel as a collective it’s crucial to support struggles, locally and abroad. The methods used in Operation Fenix are shockingly similar to the repressive tactics the US government has employed here in the States, from infiltration of activist circles  to the fabrication of plots under the continued use of COINTELPRO tactics. We must understand how these operations work and how they threaten people, and stand up in support when comrades fall victim to these repressive tactics.


Náš kolektiv cítí zásandní potřebu podporovat boje na lokální i mezinárodní úrovni. Metody použité při operaci Fénix jsou až překvapivě podobné represivním taktikám, které vláda USA požívá na území Spojených Států. Od infiltrace aktivistických kruhů, až po vyfabrikované komploty, které se používají v pokračující kampani COINTELPRO*. Musíme pochopit jak tyto operace fungují a jak moc jsou pro lidi ohrožující. Postavit se jim a podpořit naše přátele, kteří se stali obětí těchto represivních taktik.

*CONTELPRO je krycí název rasistické operace FBI, jejíž původní záměr bylo rozbití Černých Panterů. Od počátku této původně tajné operace FBI zabila desítky lidí (černé pleti), často ve spánku, v jejich domě, kde bydleli se svými rodinami. Tyto vraždy si FBI ospravedlňovala jako boj proti terorismu.