22. leden je Mezinárodním Dnem Akcí a Solidarity s uvězněnými trans-gender lidmi // January 22nd – Trans Prisoner Day of Action and Solidarity

Jen zřídka zveřejňujeme články o jiných represích, než ty spojené s operací Fénix. Lidem s trans-gender se ale i v anarchistických kruzích dává velice málo prostoru. Proto jsme se rozhodli zveřejnit prohlášení Mariuse Mason, který je nejdéle odsouzeným vězněm při represích proti radikálně enviromentálnímu hnutí v USA pod názvem “green scare”.
Marius má 26. ledna narozeniny, tak mu nezapomeňte poslat blahopřání! Adresa najdete dole.

Pro více informací můžete navštívit internetovou stránku na podporu Mariuse a internetové stránky o trans-gender vězních a vězenkyních.


We do not often write about another cases and prisoners than people from the Czech Republic (operation Fenix), but we think that there is very little room being given to trans-gender peoples within anarchist circles. Therefore we decided to publish a statement written by Marius – a long term anarchist prisoner who was sentenced during so called green scare in the USA. On January 26th Marius has a birthday so don’t forget to send him a card! The address is bellow.

For more information visit supportmariusmason.org or transprisoners.net

 Marie (Marius) Mason #04672-061
FMC Carswell
Federal Medical Center
P.O. Box 27137
Fort Worth, TX 76127