Báseň od Martina

Martinův dopis obsahoval i krátkou báseň.

Love-through-prison-bars

Stále cítím objetí nekonečné,
polibek stále hřeje.
A mé srdce nespoutané
plné vzpomínek
na společné chvíle
nikdy nezapomene!
 
I když vaše tváře nevidím
ani úsměv, váš hlas chybí mi.
Myslím na vás všechny
den i noc.
 
Stále zůstáváme spolu!