DALŠÍ KAMARÁD VE VAZBĚ!

cage

Včera (29.6.2015) obvodní soud Prahy 6 vyhověl požadavku policie na uvalení vazby na dalšího člověka obviněného v rámci represí proti “ultra-levicovému extremismu”.

I. byl policií zadržený už v pátek (26.6.2015) a odvezen do Prahy k výslechu.

Podle policie měl být I. součástí útoku zápalnými láhvemi, který měl být proveden na dům ministra obrany (více zde)

K útoku nikde nevyšla žádná videa. Zajímavé také je, že ze čtyř údajných láhví žádná nezačala hořet. Kromě toho, že nebyly ukázány žádné důkazy, se k útoku nikdy nikdo nepřihlásil.

Po tom, co víme, že přípravu údajného útoku na vlak s vojenským materiálem naplánovali infiltrovaní agenti, tento údajný útok vypadá přinejmenším pochybně. (Více o agentech zde)

Fakt, že obviněný z útoku na dům ministra obrany je občanem Ruské Federace se podezřele hodí do kontextu politického diskurzu ministerstva obrany.

I. dostal koluzní vazbu, nejpřísnější možné opatření.

Jsme s tebou!


Yesterday, 29.6.2015, the district court of Prague 6 ruled to put I. in custody.
I. was accused in another case of repression of ‘ultra-left extremism’.
He was taken on Friday in and charged on Sunday.

According to the police, I. took part in the ‘attack’ on the house of the minister of defense of Czech republic with Molotov cocktails. (8.6.2015) More info here, soon in English.

There are no photos nor videos of this ‘attack’. There was no actual fire, despite 4 bottles having been thrown. No other evidence of the ‘attack’ has been made public, nobody claimed responsibility for it.

With the knowledge, that the alleged planning of an attack on a military train was staged by infiltrated police agents, this ‘attack’ looks suspicious.

The fact that I. is a Russian citizen, plays into the context of political discourse rather suspiciously well.

I. got the worst type of custody with very strict conditions.

We are with you.