Represivní strategie a revoluční solidarita

Posílání krabic s jídlem, které by měla zajistit věznice. Nekonečné benefity na drahé právníky. Zajišťování důkazů pro naši obhajobu. Žaloby proti vedení věznice nebo vyšetřujícím policistům, kteří překročili svou pravomoc. Takových aktivit, které berou naši energii a čas a v podstatě pouze reagují na to jak represivní složky hvízdají by se dala napsat celá řada. Jakkoli jsou záslužné a potřebné, nemají ze svém podstaty žádný přesah nebo potenciál na stavu věcí v dlouhodobějším měřítku nic změnit. Navíc represe rozdělily radikální kruhy minimálně na dvě skupiny, kdy jedna druhou viní z bezmyšlenkovité a bezohledné výtržnosti a druhá první skupinu zase z nevládkářského reformismu. Obě beze snahy konstruktivní kritiky a pochopení sebou navzájem spíše pohrdají a distancují se od sebe. To vše jsou body pro autority – přesně tam nás represe mají dostat. Asociace Alerta na svém webu vydala několik volně poskládaných výňatků z publikace Mariniho proces – chronologie a sborník dokumentů, kde nastiňuje jaké další druhy solidarity existují (solidarita akcí). Text je místy psaný revolučně romantickým jazykem, ale i přes přílišnou přímočarost ho určitě doporučujeme k přečtení.

Continue reading