Žádný člověk není ilegální!

Jak z názvu a obsahu tohoto blogu vyplívá, naše skupina se zabýva výhradně bojem proti represím, vedeným českou policií proti anarchistickému hnutí a hnutí za osvobození zvířat – operaci Fénix. V ČR  je však několik stovek dalších vězňů, kteří si zaslouží naši pozornost. Mezi ně rozhodně patří lidé, co jsou ve vězení za svoje “nedostatečné” občanství. Lidé, kteří se opustili svoje domovy, aby si zachránili život. V “našem” jazyce tzv. uprchlíci, nebo imigranti. Z našich anarchistických pozic je jasné, že náš boj nekončí u podpory 7 obviněných kamarádů v kauze Fénix. Představujeme si svět ve kterém není místo pro žádná vězení, hranice ani další mantinely rozdělující lidi na menší skupiny, které jsou jednoduše kontrolovatelné, zatímco nadnárodní korporace nemají limity v ničení všeho živého na této planetě. Proto se přidáváme k následující výzvě k účasti na demonstraci, která proběhne v sobotu 5. 12. od 14.00 v Libyni u obce Lubenec, okres Louny.

V tzv. detenčním zařízení v Drahonicích jsou svévolně zadržovány desítky lidí. Mnozí z nich byli nuceni strávit v českých detenčních centrech bezdůvodně již několik měsíců. V minulých týdnech v něm proběhla protestní hladovka a někteří uprchlíci se dokonce pokusili o sebevraždu. Kritika detenčních zařízení zaznívá v českém veřejném prostoru jen slabě a sporadicky. Je čas to změnit. Chceme poukázat na absurdnost situace, kdy český stát bezdůvodně upírá základní lidská práva lidem, kteří jsou již tak zoufalí a hledají bezpečí. Za nepřijatelné zacházení se zadržovanými lidmi zodpovědný „socialistický“ ministr Chovanec jde svým počínáním populisticky na ruku konzervativní části společnosti, jež – naplněna strachem – volá po tvrdém přístupu k uprchlíkům, zavírání a militarizaci hranic. Právo na volný pohyb je základním lidským právem, které by mělo náležet všem, nehledě na národnost, etnicitu nebo vyznání. Chceme se za toto právo zasadit jasně a nahlas. A to nikoliv z povýšené pozice, ale jako obyčejní lidé, které od migrujících odlišuje jen jejich příslušnost k určitému národnímu státu. Abychom vyjádřili svůj nesouhlas s (nejen) českou nehumánní detenční praxí a hranicemi v jakékoli podobě, svoláváme na sobotu 5. prosince 2015 demonstraci do Libyně u Lubence, abychom se následně vydali k bývalé věznici, dnes detenčnímu centru v Drahonicích. Na místě poté uspořádáme tiskovou konferenci, která dá zadrženým příležitost říct své vlastní příběhy, stejně jako důvody a požadavky svého protestu. Demonstrace začne v Libyni ve 14.00! Žádný člověk není ilegální! Akce na FB: https://www.facebook.com/events/787400944739257/