CIZINEC IGOR vs VEŘEJNÝ ZÁJEM: Popis situace, rozhovor a přetisk zamítnutí víza

Jak už jsme psali, Igorovi přišlo zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu (pracovní vízum). Znění tohoto rozhodnutí i s Igorovými komentáři – malým rozhovorem, jsme se rozhodli otisknout zde na webu antifenix. Nejdříve si ale zrekapitulujme, co se vlastně stalo a jaká je situace nyní.

Igor před dvěma dny obdržel dopis o zamítnutí zaměstnanecké karty. Jeho advokát mu doporučil si dojít na Ministerstvo vnitra pro výjezdní příkaz. Igor včera 23. února tedy dortazil na ministerstvo a tam se nestíhal divit. Nejprve mu byl odebrán pas a k tomu na něj úředníci zavolali cizineckou policii. Ta si ho odvezla do centra Cizinecké policie na Prahu 4 (Kaplanova 6, Praha – Chodov), vzala mu telefon a zamkla Igora do cely. Nejčastějším oslovením bylo cizinec, nebo třeba terorista. Policie ho tam držela do večerních hodin, nakonec i s právníkem mohl jet domů. Igorova situace je nyní taková, že v ČR nemá platné vízum a začalo tzv. vyhošťovací řízení. Nevíme ještě jak dlouho se řízení protáhne, ale jedno je jisté. Igorova budoucnost v této zemi je vážně v ohrožení. 10. března probíhá výslech.

Možná se ptáte, proč vlastně výborně studující Igor, nemá vízum studentské, když se za něj staví i jeho univerzita? No, stala se taková věc, že na zahradě ministra obrany se údajně 6. června 2015 našla láhev s neznámou tekutinou, a tento pokus o “atentát na dům ministra obrany” se hodil na “pro-putinovského anarchistického teroristu” z Ruska. Igor obviněný z tohoto útoku poseděl 3 měsíce ve vazbě s nejpřísnějším opatřením a během této doby, díky administrativní chybě, přišel o vízum. Jak jednou o studijní vízum přijdete, není možné zažádat o něj znovu, aniž byste nemuseli jet zpátky třeba do Ruska a žádat o studijní vízum odtud. A tak (stále poctivě studující) Igor zažádal o vízum pracovní.

Pro policii se celé obvinění nevyvíjelo dobře, přímé důkazy žádné, už to vypadalo, že se to nedostane ani k obžalobě a tak Igora obvinila z přečinu podílení se na ničení cizí věci. V praxi takový terminus technikus, jak vystřižený z příručky pro dobrého četníka, znamená, že Igor natáčel demontraci, při které nyní vazebně držený anarchista Lukáš Borl (sám se k akci přihlásil), sprejoval na zeď věznice.

Policie spojila natáčení demošky a možný útok na dům ministra obrany do jedné obžaloby.

Rozsudek první (report ze soudu zde): nevinný v případě útoku, vinný za spoluúčast ničení cizí věci – dva roky vyhoštění! Rozsudek odvolacího soudu Igorovi “pouze” zakázal “účast, či návštevu žádné sportovní nebo kulturní akce nebo manifestace a další akce pořádané anarchistickým hnutím, jako jsou demonstrace, pochody, benefity apod.”

Pro nás tento rozsudek nebyl důvod k radosti. Už tenkrát jsme napsali: “Rozsudek je rozhodně příjemnější než vyhoštění, ale je to stále vězení. Nemožnost podílet se na politicko-sociálních aktivitách, organizovat se, hrozba trestu číhající za každým rohem, to je pro každého člověka, který se nemíní spokojit s všudypřítomnou hierarchií naprostou degradací. Trest, který doslova uždíbne štipec a drží odsouzeného pod totální sebekontrolou. Navíc ve světě, který stále více připomíná vězení. Tresty jako tento nebo domácí vězení napomáhají vytvářet dojem, že je všechno tak nějak v pořádku a více lidí takové vězení akceptuje nebo dokonce takový rozsudek vidí jako úspěch, se kterým by se měl odsouzený smířit.”

Navíc už tehdá bylo jasné, že uznání Igora vinným bude mít velkou dohru v jeho nejisté situaci legálního pobytu v ČR.

V posledních týdnech se nám vše potvrdilo. Igor čelí fízlování, sledování, on i jeho známí se ocitají znovu pod tlakem policie. Igor dostává i zákazy na hudební festivaly jako je Fluff Fest, nebo rozdávání jídla od Food not Bombs. Největším problémem se však ukázalo, že díky tomuto rozsudku o natáčení sprejerství a zápisu v rejstříku trestů, je Igorův pobyt na území ČR “proti zájmům veřejnosti”, a proto se žádost o vízum zamítá. Případné odvolání nemá odkladný účinek právě z těchto politických důvodů.

Největší perly, aneb předháněná v dogmatismu a lžích

Níže otiskujeme naskenované rozhodnutí o zamítnutí zaměstnanecké karty, ty největší blbosti a zajímavosti citujeme zde:

Cizinec prokazatelně nemá v ČR rodinné vazby, jediné vazby, které na území má, jsou soukromé vazby, jež vznikly v době jeho pobytu v České republice. Nicméně s ohledem na skutečnost, že cizinec je v ČR zhruba 2 roky a 6 měsíců, nelze považovat tyto soukromé vazby za natolik silné a významné, aby zamítnutí žádosti o zaměstnaneckou kartu bylo možné považovat za nepřiměřené.”

Z materiálů NCOZ k osobě cizince jedniznačně vyplývá nedoporučujícíí stanovisko k dalšímu pobytu účastníka řízení v ČR a to s ohledem na ochranu veřejného pořádku do budoucna.”

“Dle stanoviska NCOZ se výše jmenovaný podílel mimo jiné i na nátlakových akcích proti majiteli restaurace Řízkárna. Aktivity neztotožněných osob s v této věci stupňovaly a útoků na restauraci Řízkárna přibývalo. Správnímu orgánu nepřísluší hodnotit chování a jednání majitele restaurace a to jakým způsobem se choval k zaměstnancům, s ohledem na veřejný zájem daný ochranou veřejného pořádku a to i do budoucna jsou však žhářsé útoky, sabotáž a vyhrožování otravou jídla majiteli restaurace Řízkárna v demokratickém systému naprosto neakceptovatelné. A je bezesporu prokázáno, že některých aktivit a akcí proti restauraci Řízkárna se cizinec přímo dopustil.”

“Nelze rovněž odhlédnout od toho, že byť byl cizinec odsouzen pouze k zákazu sportovních, kulturních a dalších akcí, odporuje a šíří názory namířené přímo proti státu jako takovému.”

“Stříkání nápisů “Smrt státu” nelze v kontextu dalších skutečností k cizinci, jako napojení na síť revolučních buněk…atd., považovat za pouhou “klukovinu”, a to i s ohledem na materiály, které nalezla u cizince Policie ČR v rámci trestního řízení.”

“Dle Městského soudu Praha je cizinec osobou, která svými životními postoji hluboce pohrdá státním zřízením České republiky, neuznává zákony České republiky, neboť se jimi necítí být z titulu svého smýšlení vázán a domnívá se, že demokratická země, která toleruje demokratické projevy včetně demonstrací a která mu umožňuje zdarma studovat na českých vysokých školách, obnáší kromě kritiky i právo zasahovat proti výkonné složce státní moci, a to i násilnými prostředky.”

“Cizinec je v České republice hostem a pokud nedodržuje a evidentně ani nehodlá dodržovat zákony hostitelské země, jeho další pobyt v ČR mu nebude povolen.”

“Cizinec je na území ČR krátce, avšak za tuto krátkou dobu již stihl být pravomocně odsouzen a kromě toho je i osobou, jejíž další pobyt v ČR v žádném případě nedoporučuje ani NCOZ.”

Také se v rozhodnutí cituje známá věta z rozsudku Městského soudu:
“Je tedy nepochybné, že obžalovaný se velmi dobře aklimatizoval a seznámil s možnými způsoby obcházení úředních rozhodnutí a případné mezery v zákoně dovedně využívá.”

“Je pouze na jeho vůli, jak se pokusí další pobyt v ČR legalizovat, pokud vůbec bude o další pobyt v ČR usilovat. Pokud vycestuje a po zahlazení odsouzení a splnění podmínky trestní zachovalosti si znovu požádá o pobyt v ČR, nikdo mu v tom bránit nebude.”

Jistě, požádat může, ale nikdo nové vízum Igorovi samozřejmě nevýdá. Pokud o tom pochybujete, představte si šance člověka dostat vízum do země, ve které ten byl souzen za obecné ohrožení, a podle návrhu Obvodního soudu za jednání, naplňující znaky tzv. teroristického činu.

Další zajimavostí je skutečnost, že v rozhodnutí o vízu byl vyloučen odkladný účinek odvolání z důvodů “veřejného zájmu”. Trochu nám vrtalo hlavou, co to ten veřejný zájem je a proč kvůli němu ministerstvo vnitra ztěžilo okolnosti nevydání zaměstnanecké karty.

“Veřejný zájem není správním řádem nijak definován ani blíže vymezen, nicméně lze bezesporu dovodit již ze slova “veřejný” že se jedná o zájem společný většiny osob.”

Kdo je ta většina s takovým veřejným zájmem? Tomáš Haišman, ředitel cizineckého odboru a zároveň autor tohoto rozhodnutí, vycucává z palce:

“Těchto zájmů může být značné množství a obvykle jsou vyjádřeny v jednotlivých předpisech. Nicméně takovým základním zájmem veřejným je bezpochyby zájmem, aby byly dodržovány zákony České republiky, jakož jiné právní předpisy České republiky nebo jimiž je Česká republika vázána, tedy aby byl zachován veřejný pořádek. … Ve veřejném zájmu tedy je preventovat toto nebezpečí narušení veřejného pořádku tím, že účastníku řízení nebude umožněno nadále pobývat na území České republiky.”

Když nám Igor posílal tyto dokumenty, bylo vidět, že některé věci vidí celkem odlišně. Pro ucelený obrázek, jsme se tedy zeptali i Igora na pár otázek:

Ahoj Igore. Jak to jde, jak se cítíš po včerejšku?

V pohodě, už si zvýkám.

Některá média nás kontaktovali a chtěli popis celé události. Mohl bys popsat, jak to celé probíhalo?

V úterý jsem dostal rozhodnutí o nevydání zaměstnanecké karty. A tak jsem šel na cizinecký odbor ministerstva vnitra, abych si nalepil do pasu výjezdní příkaz, než podniknu nějaké další kroky. Vyčkal jsem pár hodin ve frontě, přišel k přepážce, dal svůj pas, rozhodnutí a poprosil nalepit výjezdní příkaz. Úřednice někam odešla, brzo na to se vrátila a řekla, ať počkám na policii na lavici, a odmítla vratit můj pas. Trochu mě to překvapilo no. Hodinu jsem čekal na lavici, pozoroval jak se úřednice mile baví s dalšími lidmi, co tam přišli, usmívají se, jsou slušné. V takové chvíle člověk nejlépe pochopí, proč nemá cenu si myslet, že tvůj známej kámoš u policii je fajn, že tvoje známá na cizineckém úřadě je dobrá. Možná je to pravda, ale pak musejí dělat svoji práci. Ta úřednice, co na mě zavolala fízly, taky byla milá a hodná, a pak musela jednat podle předpisů, že jo. Pokud to tady někdo ještě nepochopil, tak říkám, že jak je člověk dobrý už nemá velký význam poté, co si navlíkne uniformu. Nejdřív se na tebe usměje, a pak tebe zavře, je to jednoduchý… No a pak přijeli dva fízlové, a odvezli na stanici, kde jsem byl držen většinou na cele celkem 5 hodin a po přijezdu právníka a sepsání protokolu o zahájení vyhošťovacího řízení jsem byl propuštěn.

Chtěl bys nějak komentovat rozhodnutí o nevydání zaměstnanecké karty?

Asi jo. Zaprvé, píše se tam, že jsem nedoložil pracovní smlouvu za prosinec 2016 a leden a únor 2017. Jako já jsem pracoval, ale pak jsem to už trochu nedával dohromady se školou a svým životem, protože minimální mzda pro cizince, který žádá o zaměstnaneckou kartu, podle zákona musí dělat 11 tisíc korun. Abych tolik vydělával, tak bych prostě musel furt pracovat. Přišlo mi, že úplně zbytečně čekám a nevím už, kam investuji svoje síly, čas a inspiraci, vždyť navíc NCOZ píše o mne takové historky, že jsem prý nebezpečný, tak jsem si říkal, že žádnou zaměstnaneckou kartu asi nedostanu. A přestal jsem pracovat v nějakou chvíli, že jo, dnes nepracuju, za nějaký čas třeba zase pracuju, víš co. To není trestné ty vole, chodit do práce a pak zase nechodit.

Zadruhé, píše se tam, že jsem požádal o 14-denní lhůtu pro vyjádření ke spisu, a nijak jsem ji nevyužil. Jenže můj právník to vyjadření připravil a poslal, a to v den vyhotovení tohoto rozhodnutí. Je to trošičku pozdě, no a co?  Ze strany ministerstva vnitra jsou taky nesrovnalosti, například že mají plnou moc, ale nic nedoručovali mému právníkovi. Tím pádem kvůli tomu mohlo vzniknout takové zpoždění. A další podobné věci.

Zatřetí, píšou že jim nepřísluší hodnotit jednáni majitele restaurace Řízkarna, ale ty snahy o boj za nevyplacené mzdy jsou v demokratickém systému naprosto nepřijatelné. Kdo to napsal, domnívám se že to je vůl. Ani když několika desítkám lidí nezaplatí statísice korun a bude je urážet a vyhrožovat jim. Ale když někdo jde se tomu postavit a udělat nějaký protest, tak se po nich veze kriminálka a odbor proti terorismu a extrémismu, a pak MV píše, že jsem napojený na Síť revolučních buněk a všechno to dohromady spojuje. Todle je demokratický systém, nechápu co ještě k tomu někdo může potřebovat vysvětlit, všechno je jasný jak bílej den, jak se říká v Rusku.To nejlíp vysvětluje, co to je.

Začtvrté se tam zmiňuje, že jsem i přes to, že měl pouze překlenovací vízum, odjel do Ruska, a znamená to, že mi tam nic nehrozí a moje slova o tom, že v Rusku budu politicky pronásledován nejsou pravdivé. To jsou zase kecy. V září jsem dostal překlenovací vízum, protože jsem čekal na rozhodnutí o zaměstnanecké kartě. V tom překlanovacím štítku ale stálo, že můžu cestovat do zahraničí. Já jsem si řekl, no tak paráda, jsem nebyl mimo ČR už pár let, z nichž 3 měsíce ve vazbě, tak jsem okamžitě sbalil batoh a vyrazil s kámošema na cestu autem. Přijel jsem zpátky, chtěl jsem to prodloužit, a v ministerstvu vnitra mi na to řekli, že jsem neměl právo odcestovat. Já jsem se ptal, proč jako za to můžu já, já jsem o tom nevěděl. Na hranicích nebyly žádné problémy. Úřednice mi na to řekla, že to byla chyba, že jsem to povolení k cestování neměl dostat. A nalepila mi do pasu výjezdní příkaz, který vypršel dřív, než jsem dostal to rozhodnutí o nevydání zaměstnanecké karty. Oni udělají nějakou chybu, a já si to odskáču, hustý ne? A o tom ani slovo, jako v tom rozhodnutí.
No to je zaprvý. A zadruhý, že jsem vůbec vyrazil do Ruska. Zaprvé, jel jsem někam jinam a přes Rusko jsem cestoval pouze dva dny, z toho půlku na silnici v autě a půlku v Petrohradě. Jet do Petrohradu to není jako vyrazit z Prahy do Brna. Ty úřednici tady to nechápou ty vole, že Petrohrad je víc než 5000 kiláku vzdálený od Irkutsku a irkutských fízlů, je to jiný region, nejsem v žádné databázi trestně stíhaných nebo hlédaných, tak to jako není až tak velký risk, zajet tam na pár dnů, podívat se na město a jet dál. Já jsem nikdy předtím nebyl v Petrohradu, navíc nikdo nevěděl, že já tam jedu, pak je ten risk úplně minimální.

U tohoto rozhodnutí je ve “veřejném zájmu” vyloučen odkladný účinek odvolání . Co si myslíš, že to znamená? A jaké jsou další kroky?

Myslím že ministerstvo vnitra to chce co nejvíc zkomplikovat a co nejdřív mne poslat někam pryč, nevím jak jinak si to mám vyložit. Další kroky si s právníkem promýšlíme a myslím že se budeme odvolávat a podávat stížnosti, taky na mě čeká to vyhošťovací řízení. Asi všechno. Jinak díky za prostor k vyjádření. Já mám docela štěstí, víš co, v tomto státě jsou statisíce lidí, kteři jsou tady “cizinci”. A je mnoho lidí, kteří mají stejné problémy s těmy vízy jako já, vím, jak cizinecká policie šikanuje některé žadatele a žadatelky o různé druhy pobytů, nebo lidí bez občanství, je to fakt nářez. Nikdo z nich nedostane prostor v médiích jako já, protože ti lidé nikoho nezajímají, a tak se utápějí v sračkách, musejí chodit do práce víc, než kdokoliv v této zemi, a stejně nikdy nemají jistotu nebo pocit, že jsou v bezpečí a mají tady nějakou budoucnost.

Děkujeme moc za slova od srdce. Jsme rádi, že víš, že nejsi sám a doufáme, že díky tomu, že tvojí kauzu sleduje tolik lidí, a ty směřuješ svojí solidaritu těm, o které mediální zájem není, více lidí začne uvažovat v podobných rovinách jako ty. Uvidíme jestli pak budou spadat do množiny zvané “veřejný zájem”.

Nakonec bychom ještě chtěli dodat, že podtrháváním Igorových studijních výsledků, rozhodně nechceme říci, že ti co nestudují by měli být vyhoštěni. Spíše se snažíme poukázat na absurditu celého případu a na to, jak si policie, státní úřady a justice vždy vyberou jen část profilu člověka a zbytek těmto profíkům tak nějak unikne, nebo to použijí naopak proti němu a řeknou, že se “Igor se naučil rychle česky, aby zapadl mezi ostatní teroristy”, jako to popsali detektivové řešící málem útok na ministrův dům.

Nehledě na zaměstnání, studijní výsledky, či ekonomickou situaci, my si myslíme, že hranice, víza, vyhoštění a migrační omezení by měly být pro všechny stejné – ŽÁDNÉ!

Zde jsou slíbené dokumenty, pohodlně se posaďte a nezapomeňte si antistresový balónek.