COMMUNIQUÉ OD MARTINA IGNAČÁKA: VYHLÁŠENÍ HLADOVKY 9.6.2016

Už jsme informovali o tom, že Martin narozdíl od nás, nevěděl jak přesně soud dopadl. Oficiální rozhodnutí do dnes neobdržel, ale advokátem i jeho rodinou, která ho včera navštívila, byl seznámen s výsledkem rozhodnutí o rozhodnutí soudu, který rozhodl, že Martin nadále zůstává zavřený ve vazbě. Martin tedy dnes oficiálně začíná protestní hladovku. Zde je jeho prohlášení.

Vyhlášení hladovky

Protestní hladovka je mou svobodnou reakcí na okolnosti, které se týkají postupu policie v kauze Fénix.

Situace je pro mě již nesnesitelná kvůli pomluvě, skrze kterou R. Šlachta demagogicky lhal Vrchnímu soudu. Považuji za nezákonné, že je moje rodina sledována, je jim zasahováno do soukromého života, jsou hodnoceny jejich názory a pocity týkající se kauzy Fénix. Je tím nepřímo vyjádřeno, že jakákoliv kritika je impulzem pro sledování kritizujících osob a zaznamenávání detailů o jejich soukromí.

Za protiprávní považuji také jednání, kdy je porušováno soukromí mých přátel a jejich rodin tím, že policie volá do jejich zaměstnání nebo pronajímatelům bytu, kde žijí, a snaží se je tímto nátlakem zastrašit.

To vše je završeno tím, že Vazební věznice Praha-Pankrác vědomě porušuje morální a lidská práva, pokud jde o stravu, kdy mi doposud předkládala pouze jídlo zcela nevýživné a neplnohodnotné, není mi podávána veganská strava. Strava je mi sice v plné míře zajišťována zvenčí, ale je to pro mou rodinu i přátele velice náročné.

Další věcí je, že moje vazba má charakter vazby nátlakové – nejen co se týče odpírání veganské stravy, ale také neustálých „bezpečnostních“ opatření, kvůli nimž probíhají návštěvy obhájce přes plexisklo nebo mříže, dokonce i v den prostudování spisového materiálu. Přitom se měsíc předtím nahlížení do spisů obešlo bez podobných opatření.

Tímto protestem chci vyjádřit své znepokojení a poukázat na to, jak policie nečestně zachází do krajností a vědomě jedná nezákonně. Podává falešné účelové a nepravdivé informace, aby mě udržela ve vazbě na základě pouhých domněnek a výmyslů, jak ze strany policejních agentů, tak vyšetřovatelů.

Chci velice zdůraznit, že protestní hladovka není vyústěním hlavního líčení. Chci a budu se hájit v rámci hlavního líčení a účastnit se ho, jak jsem řekl už u Městského soudu v Praze.

Hladovku neukončím, dokud bude tento nesnesitelný stav přetrvávat a dokud nedojde k okamžité nápravě v těchto ohledech:

    • Okamžité stažení lživého záznamu o mé sestře podaného R. Šlachtou.
    • Okamžité zastavení všeho nezákonného a protiprávního sledování, šikanování a zastrašování mé rodiny, mých přátel a jejich rodin.
    • Okamžitá náprava stravy ve Vazební věznici Praha-Pankrác.
    • Opětovné a nezávislé přezkoumání mého propuštění z vazby za následných přijetí slibů a návrhů z mé strany a za nahrazení vazby jinými opatřeními.