DŮVODY K ZAHÁJENÍ HLADOVKY – DOPIS OD MARTINA

_MG_2311

Dnes 9.6. Martin Ignačák zahajuje protestní hladovku. Přetišťujeme jeho dopis s básní.

Drazí přátelé, bratři a sestry,
opět se podařilo udržet mne nečestným způsobem za mřížemi. Dosáhli toho opět snůškou lží, výmyslů a pomluv – ty jediné mě drží ve vazbě. Srabáckým a ubohým zpsobem pomluvili mou rodinu, což považuji za nejsprostší způsob jednání, brát si jako rukojmí ty nejbližší.
Ať už přímo či nepřímo, je naznačováno represivními složkami, že jakýkoliv projev kritiky k frašce s krycím názvem Fénix stejně jako podpora obviněných a vězněných je záminkou pro sledování, šikanování a zastrašování. Tyhle evidentní zásahy do soukromých životů mých blízkých, přátel a jejich rodin je znepokojující a nanejvýš alarmující pro celou společnost a ohrožuje svobodu i vše, co k ní patří. Takový postup je nezákonný a protiprávní, to vše se děje s vědomím institucí, které mají těmto zásahům do soukromí zamezovat. Nemohu již nadále přihlížet praktikám, které vykazují charakter totalitní ideologie.
Morální a lidská práva jsou také vědomě porušována Vazební věznicí Pankrác, především co se týče stravy. Přibližně šest měsíců jsem neměl teplé jídlo, doposud nebyla zjednána náprava, ať už jde o poskytování veganské stravy nebo obecně o výživovou hodnotu jídla, které je z dlouhodobého hlediska nesnesitelné.
Ve všech případech jsem volil smířlivější postupy založené na dialogu, ale nedostatky, na které jsme upozorňovali, ať už ohledně stravy nebo přístupu policie v našem případu, nebyly za celou dobu napraveny. Situace se naopak zhoršila. Takový psychický tlak je nesnesitelný za všech okolností, neustále dochází k porušování lidských práv, svobodný projev kritického postoje ke kauze Fénix je odměněn šikanou.
Pokud si někdo takhle představuje svobodu, sám sebe tím okrádá o svobodu. Zvolil jsem jasný a rozhodný přístup, moje trpělivost je u konce a džbán hořkosti přetekl. Svobodně zvolená protestní hladovka je pouze důsledkem přístupu policie a vězeňského stravovacího systému.
Pokud bude i nadále pokračovat nesnesitelný tlak na mě, mou rodinu, mé blízké i přátele, hladovku neukončím. Protest v žádném případě není vyústěním hlavního líčení, je mířen na ty, kteří vědomě porušují zákony, i když je dobře znají, ale ty, co se týkají omezování svobody, používají ve velké míře. V žádném případě nežijeme ve spravedlnosti. O to více je mi zle, když někteří lidé veřejně hovoří o spravedlnosti a za závojem klamu se chovají přesně naopak nebo mlčky přihlížejí metodám obdobným těm z dob totality.
Křik z demonstrací dolehl vždy, nejen k uším mým. Dolehne k srdci a naplní ho touhou po svobodě, odvahou a silou k boji a odporu proti tomuto nespravedlivému stavu. Dopisy a pohlednice mi dodávají mnoho nepopsatelné energie, kterou využiji pro nadcházející dny. I když nebudu schopen odepisovat, věřte, že každé slovo posílí. Nesmíme se nechat zastavit ve společném úsilí a snaze o znovunalezení sociální a lidské spravedlnosti. Pevně věřím, že budete chápat mé rozhodnutí, veškerá rizika beru na sebe, ale vy, kamarádi a kamarádky, mi pomáháte ta rizika nést, spolu se mnou a s mou rodinou.

S bratrským pozdravem a objetím plným síly a odvahy
váš kamarád Martin

Vnucujete nám falešnou morálku
kterou pohrdáme už od nepaměti
již žádné sliby svrchovanosti
které se nikdy nesplní.

Sobectvím oplýváte jak nesčetným majetkem
který vám nepatří a domy
pro zisk necháváte chátrat
pryč s chátrou, která lidského
života si necení.

Stavíme se tváří v tvář zrůdnosti
která lidské bytosti odlučuje
jen vašim přičiněním
je svět v křeči.

Odmítáme tisíc tváří spravedlnosti
ani se s ní nechceme ztotožnit
neb chráníte nespravedlivý svět
a trestáte rozkvět lidské bytosti.

Trestáte nás, že život stavíme na první místo
Vy upřednostňujete bohatství a krádež majetku
My spojujeme lidské bytosti v
individuální svobodu, společnou.

Vy rozdělujete a své chyby spatřujete
v obyčejných lidech, živíte se pokrytectvím
a mnoho lidí nemá co jíst, umírají hlady
vy se smějete.

Vždy až do konce budeme vám oponovat
nebudeme se hrbit před vámi a tváří
v tvář vytrváme až…!
Jsme anarchisté!
Jsme lidské bytosti, žádný zdroj ani
majetek pro váš falešný svět!