NAŠE STANOVISKO K PŘÍPADU PETRA MIKOLÁŠE

Na konci října jsme zveřejnili informaci o vězněném Petru Mikolášovi, který zahájil protestní hladovku v solidaritě se stávkujícími vězni v USA. Petr strávil nějaký čas v cele společně s naším uvězněným anarchistou Lukášem Borlem, kteří si spolu dobře rozuměli. I přesto, že jsme měli velmi málo času a málo informací, jsme se rozhodli podpořit Petra v jeho boji, protože jsme jej vnímali jako vězně, který je v boji proti jedné z nejrepresivnějších institucí. Navíc jsme dostali dopis, ve kterém vyjadřoval Petrovi podporu i Lukáš. Nicméně se objevili nové informace a my se rozhodli Petra jako jednotlivce více nepodporovat. Tento text si klade za cíl vysvětlit naše rozhodnutí.

Prvního listopadu byl Petr Mikoláš odsouzen městským soudem v Ústí nad Labem na 6 let za sexuální zneužívání pěti chlapců mezi 7 a 13 lety a za znásilnění jednoho z nich.

Chceme své rozhodnutí vysvětlit z naší abolicionistické perspektivy. Pokud mluvíme o zničení vězení, znamená to, že nevěříme v systém spravedlnosti a ani obvykle nepřihlížíme k rozsudkům a rozhodnutím státu. Soudní jednání jsou často zmanipulované. Mají mnohem větší moc, na rozdíl od lidí, kteří jim musí čelit. Navíc systém policie, zákonů a trestů problémy vytváří, namísto, aby je řešil. Tento fakt nemůžeme v Petrově případě ignorovat. Považujeme ale za důležité hovořit o tomto případu ve vší jeho složitosti.

NECHCEME tímto krokem přistoupit na logiku rozlišování mezi vinným a nevinným a nejsme ani těmi, kdo by Petra soudili. Stále toho víme jen málo. Ale i přesto NECHCEME jakkoliv zpochybňovat to co o zneužívání a znásilnění říkají sami děti. Ano, celý vězeňský systém je zatraceně utlačující a vězni jsou tou poslední a nejnižší společenskou třídou, která bývá opomíjena. Ale třída není jedinou strukturou útlaku. Musíme naše akce chápat jako součást širokého boje za naprosté osvobození. To znamená, že musíme bojovat proti patriarchátu stejně neúprosně, jako musíme bojovat proti státnímu útlaku. A lidé, kteří prožili sexuální násilí jsou velmi často umlčování svým okolím, které je nijak nepodporuje, a cítí se velmi osamělí a traumatizovaní.

Jestli Petr někoho sexuálně zneužil nebo ne, ROZHODNĚ SI NEMYSLÍME, že by měl být zavřený ve vězení. Stejně jako kdokoliv jiný. Všichni víme, že vězení nemůže vyřešit patologické vzorce chování. Naopak musíme nalézt jiné způsoby, jak účinně a zodpovědně bojovat s kulturou ve které je znásilnění na denním pořádku. Podpořit jednoho konkrétního člověka je něco jiného, než podpořit široký boj, jakým je například stávka vězňů v USA. Obáváme se, že když budeme podporovat Petra jakožto jednotlivce, můžeme se snadno stát nástrojem, který bude sloužit jeho vlastním zájmům. To tvrdíme zejména s ohledem na to, že zahájil svoji hladovku jeden den před jeho soudním přelíčení, přičemž se o tomto blížícím se soudním jednání Lukášovi ani slovem nezmínil.

V každém případě chceme podpořit uvězněné rebely, kteří bojují proti útlaku a pomoci jim učinit hlas jejich vzpoury ještě více hlasitějším a silnějším. Ale nejsme charita, která musí podporovat každého, kdo má stejného nepřítele jako my. Není to o projevu exkluzivity ani načrtáváním dělících čar mezi takzvanými politickými a sociálními vězni (což byl také důvod, proč jsme Petra na začátku podpořili). Ale musíme to být my, kdo rozhoduje, koho podpořit a s kým uzavírat spojenectví. Máme jen limitované síly a čas, tudíž si nemůžeme dovolit jimi plýtvat v případě, ve kterém nevíme, za co a za koho vlastně bojujeme.

Žijeme ve světě, kde spousta lidí čelí traumatu ze znásilnění, obtěžování, zneužívání a každodennímu sexismu. Proto se domníváme, že by bylo moudřejší věnovat energii do aktivit, které povedou k zamezení a prevenci sexistického a utlačujícího chování. Tato snaha je také velice důležitá pro potencionální sexuální násilníky a je zároveň přímou odpovědí na otázku, co dělat s takovými lidmi ve světě, ve kterém nejsou vězení. Je to zásadní úkol k posílení našeho sebevědomí a k rovné redistribuci moci.

NASRAT NA PATRIARCHÁT! ZNIČIT VŠECHNA VĚZENÍ!

Zde jsou dva odkazy na zajímavé materiály týkající se tématu řešení sexuálního násilí ve světě bez vězení.

http://dysophia.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Dys5-WhatAboutTheRapistsWeb2.pdf

http://www.prisonabolition.org/why-abolition/resources/