PETR MIKOLÁŠ ZAHAJUJE HLADOVKU V LITOMĚŘICKÉ VĚZNICI

Lukáš Borl se na cele v Litoměřické věznici spřátelil s Petrem Mikolášem. Před asi dvěma týdny je rozdělili do různých cel a Petr M. se rozhodl začít hladovku. Je všeobecně známo, že vězení, stejně jako hranice, jsou jendím z prostředků, rozdělující lidi do menších skupin. Lidi jsou pak rozděleni na “obyvatele” a “nelegální imigranty”, na “slušné” a “kriminálníky” a tyto skupiny jsou mnohem jednodušeji kontrolovatelné. Z tohoto důvodu je pro nás samozřejmé, že vazebně
uvězněného Petra Mikoláše, který nás osloví s tím, že začal bojovat proti vězeňskému systému, jsme se rozhodli podpořit. Stanoviska a důvody proč se Petr rozhodl přestat jíst se dočtete v a Petrově vlastním vyjádření. Níže publikujeme dopis od Lukáše Borla, který popisuje jeho pohled na Petrovu hladovku.

Vyjádření Petra Mikoláše k hladovce

Ahoj kamarádky a kamarádi, jmenuji se Petr Mikoláš. K poznání a uznání smyslu anarchistických hodnot, tedy nutnosti revoluce, mě přimělo naprosté selhání státu a v podstatě úplné okradení státem. Byl jsem zbaven veškerého majetku, sociálních vazeb a rodinných pout. A to vše pouze zcela smyšleným a zmanipulovaným obviněním policií!

Byl jsem v září 2015 vzat do vazby a zde jsem dosud zcela izolován.

Pochopil jsem, že zastupitelská demokracie je zmanipulovaná a nefunkční. Nechci více dopustit, aby moje děti vyrůstaly v tomto zcela závadném systému.

Pokud je na nás páchána represe, a to včetně fyzické, máme nezpochybnitelné právo se bránit. Je to také naší lidskou pudovou vlastností, která je nám každým systémem odepírána. Ztotožňuji se proto se všemi hodnotami anarchismu!

Začínám tedy od 1.11.2016 zde ve vazbě hladovku jako

  • podporu všem vězněným, zejména stávkujícím vězňům a vězeňkyním v USA
  • za zajištění plné veganské stravy. Tedy uznání kulturní tradice nejíst živočišnou stravu z týraných zvířat.
  • za sloučení v cele s Lukášem Borlem se kterým nás rozdělili ihned poté, co se naši věznitelé dozvěděli, že chceme ostatní hladovkou podpořit. Chceme mít opět možnost být spolu v kontaktu!

Kdo nás chce podpořit, pište, volejte, faxujte do věznice Litoměřice

Petr Mikoláš 24.1.1972
Vazební věznice Litoměřice
Veitova 1
412 81 Litoměřice

Od Lukáše nám ohledně celé situace příšel tento dopis:
14.10.2016

Ráno mě kamarád z cely informoval o svém záměru zahájit od 1.11.2016 hladovku, aby vyjádřil solidaritu stávkám vězněných lidí v USA. Hladovkou chce také vytvořit na věznici tlak, aby byl vězněným zajištěn přístup k veganské stravě. Hladovkář Petr Mikoláš se ke svému kroku odhodlal poté, co jsme vedli dlouhé hovory o tom, proč lidé v USA stávkují a proč já usiluji o veganskou stravu v Litoměřické věznici.

Petr není anarchista. Je ale zjevné, že se dokázal rychle ztotožnit se solidárním způsobem jednání, které je pro anarchisty běžné. Podvratné myšlenky si navzdory přání mocných nacházejí uplatnění i za mřížemi. Petr je důkazem. Udělal rozhodnutí, které znamená hodně. Není to nějaké bezvýznamné gesto. On chce použít své tělo jako prostředek k vyjádření solidarity s druhými. Chápu a podporuji toto rozhodnutí. Mám z něj
radost. Zároveň ale nezapomínám, že tím vstupuje do bitvy ve které riskuje své zdraví. Mám tedy nejen radost, ale i obavy. Doufám, že vše proběhne tak, jak si přejeme. Bez potíží a s vítězným koncem. Dopřejme Petrovi stejnou solidární podporu jakou on poskytuje druhým.

Napsal Lukáš Borl z Litoměřické věznice 14.10.2016