Aktuální informace o Martinově stravě – zpráva od Martinovy sestry Pavly, dopis od Martina a výzva k solidární podpoře

banner

O situaci Martina I. uvězněného na Pankráci, jsme už napsali mnoho. Mohlo by se zdát, že Martinova situace se zlepšila, ale rozhodně není důvod se radovat. Souhlasíme s Martinem, že nastalá situace není žádné vítězství ani dlouhodobé řešení. Tzv. vyjimka je spíš výsměch a Martin i jeho sestra si to uvědomují. Součástí naší podpory tedy zůstává i nátlak na věznici, který ani veganskou večeří neskončí. Následuje dopis od Martinovi sestry s výzvou k materiální podpoře a citace z dopisu od Martina.

Zdravím všechny,

po domluvě s Marťou bych chtěla zaslat aktuální informace ohledně veganské stravy ve Vazební věznici Praha Pankrác.
Před měsícem jsem začala rozesílat různým nejen veganským organizacím „Prohlášení organizací podporujících Martina Ignačáka nar. 10.8. 1986 ve vyjednávání o přístupu k veganské stravě ve Vazební věznici Praha Pankrác“. Zhruba po týdnu na to byla Marťovi udělena Vazební věznicí Praha Pankrác výjimka, a od toho dne může dostávat veganský balík 1x týdně o maximální váze 5kg (standardně je 1x za 3 měsíce). Podle našeho názoru se Vazební věznice Pankrác jednoduchým způsobem zbavila povinnosti, kterou má, a to je zajistit stravu obžalovanému. Myslím si, že udělenou výjimkou vznikla „medvědí služba“, za kterou opravdu děkujeme.

Nadále trváme a usilujeme o zajištění veganské stravy Vazební věznicí Pankrác.
Využili jsme možnosti postarat se o veganské potraviny do doby, než dojde k nápravě. Díky pomoci Antifenixu (Salé, ABC, AF pozn red.) a kamarádů se nám daří pravidelně balíky posílat. Bohužel je to ale finančně a technicky komplikované. Proto prosím o materiální pomoc. V Infocentrum Salé je krabice – „sbírka veganských potravin pro Marťu“. Pokud můžete jakkoliv přispět, třeba i tyčinkou :-), byla bych vám nesmírně vděčná. Jen upozorňuji, že nic nesmí být ve skle, musí být vše originál zabalené a uzavřené. Mělo by se jednat o potraviny/polotovary, které nevyžadují náročné vaření. Nejlépe něco, co je určené k přímé spotřebě, je instantní nebo stačí ohřát. S celého srdce děkuji za pomoc.
O situaci a návrhu řešení vás budu dále informovat.
Pavla

Citace Marťase:

“Děkuji vám za poslední balíček s veganským jídlem, vzhledem k situaci se stravou mi zde přišel vhod, velice mne potěšil a udělal radost. Nadále mne nebyla zpřístupněna veganská strava, jako prvořadou jsem ji uváděl ve všech asi 5 žádostech ústních i psaných. Teď mám vegetariánskou zcela bez výživových hodnot, (kromě neochucené soji), na snídani dostávám skoro každé ráno, sýr, jablko (někdy pomeranče, papriku a rajče po jednom kuse). Na oběd polévka z masového vývaru, někdy jsou jenom vodové, někdy s kousky zeleniny či nudle, nejím to. Druhé jídlo většinou omáčky, které obsahují menší kousky masa. Odebírám jen soju, kterou si dochucuji. Večeře jsou někdy veganské, spíše výjimky, pokud si nejsem stoprocentně jistý tak to opět nejím. Ústavní stravu nejím ve skoro všech případech, nadále si chystám veganské jídlo na cele ze surovin, které kupuji v kantýně ve středu a při návštěvách.
Po dobu snažení ať už oficiální či neoficiální cestou, snažil jsem se domluvit, vysvětloval jsem důvody (přesvědčení, 8 let nejím maso, a z humanistických), místnímu doktorovi, který mi lže. V prvním případě tvrdil že on jako doktor schvaluje diety (veganská strava není dieta), nechtěl pochopit mé důvody. Po nějakém čase jsem opět navštívil doktora a ústně jsem žádal veganskou stravu, opět jsem apeloval na důvody (které ho nezajímaly), začal mne prohlížet po zdratovní stránce a poslal mne na ultrazvuk. Místo věčného dohadování chtěl jsem nějaké rozumné východisko, doposavaď bezúspěšně. Při žádostech uváděl jsem že “stravu, kterou požaduji, není z důvodů zdravotních. Zatím!”. Tvrdil mi, že on neschvaluje žádosti o stravu. Tou radou jsem se řídil podal jsem si asi čtvrtou žádost, první a jako prvořadou jsem uváděl veganskou, druhou jako vegetariánskou stravu. Jak zmiňuji na začátku, vegetariánská strava byla mi zpřístupněna, ale pouze skončilo to s kartičkou s nápisem “VE”. Přes mého advokáta podával jsem žádosti o umožnění veganské stravy, v ní stálo že “jedině doktor rozhoduje o dietách a jen po dobu kdy je to nutné, a veganská strava neobsahuje vitamíny a živiny pro tělo potřebné”. Asi není potřeba dál komentovat, další postup zvažujeme a rozohdně nadále budu požadovat veganskou stravu.
Martin

strava

Jako přílohu přidáváme Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (zde) a originální znění “Prohlášení organizací podporujících Martina ve vyjednávání o přístupu k veganské stravě ve vazební věznici Pankrác” Chtěli bychom dodat, že  v Úmluvě podepsané Evropskými vládami nemáme žádnou důvěru, což nám Martinův případ potvrzuje. Podobné “záruky” lidských práv jsou nejen nespolehlivé (zejména pokud by měly mluvit proti vládám, které je stvořily ve prospěch lidem stejnými vládami stíhami), ale hlavně ireleveantní. Právo na zdravé stravování je z našeho pohledu legitimním právem každého člověka, bez ohledu na jeho tzv. legální, nebo ekonomický status. Nepotřebujeme listiny, abychom věděli, že náš kamarád zavřený ve vězení má právo dostat najíst jak potřebuje. Ještě bychom se chtěli vyjádřit k poslední větě Prohlášení – Podporjeme nejen Martina v jeho boji už od začátku operace Fénix a podporovat budeme, bez ohledu na vyjádření soudu. Pestrá veganská strava je právo, které by každý vězeň musí mít, naše cíle jsou však mnohem dál. Jakákoli forma podpory je vítána.

Prohlášení organizací podporujících Martina ve vyjednávání o přístupu k veganské stravě ve vazební věznici Pankrác

Martin I. je v tuto chvíli již přes 250 dní proti své vůli držen ve vazební věznici Pankrác, kde mu je odepírán přístup k veganské stravě, kterou jako mnohaletý vegan přirozeně vyžaduje. Martin byl na jaře tohoto roku obviněn z příprav teroristického útoku, který měl údajně plánovat na vojenský vlak, společně s minimálně dvěma příslušníky Policie České Republiky. Momentálně je vězněn ve vazební věznici a čeká na výsledky vyšetřování a případný soud. Kvůli závažnosti údajného trestného činu může strávit ve vazební věznici až čtyři roky.

Martin komunikuje s vedením věznice, které mu opakovaně odmítá zajistit přístup k veganské stravě. Jediným ústupkem věznice byla objednávka určitých sójových výrobků do místního předraženého bufetu. V každém případě je Martinovi odepírána plnohodnotná strava a hrozí mu vážné a dlouhodobé ohrožení jeho zdravotního stavu. To vše se děje díky protiústavnímu postupu VV Pankrác a konkrétních krocích vedení věznice (opakované písemné žádosti Martina adresované řediteli VV Pankrác plk. Mgr. Vladanu Havránkovi, a písemné žádosti obhájce Martina)

V případě etického veganství, což je Martinův případ, nejde o pouhou stravovací zvyklost, ale i ucelený světonázor, který je podle rozsudků Evropského soudu pro lidská práva i podle Nejvyššího správního soudu ČR postaven na stejnou úroveň jako je náboženské vyznání. Jde například o rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Aps 3/2010, cituji: „… Evropský soud pro lidská práva vytvořil rozsáhlou a konzistentní judikaturu v otázce toho, co je chráněno čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání se dle této judikatury netýká pouze náboženského přesvědčení, ale i světonázoru, nahlížení na svět či přesvědčení jako takového, pokud splňují určité podmínky….“

Vadí nám nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu vedením věznice. Vadí nám neustálá šikana ze strany dozorců i vedení věznice. Vadí nám ohrožení na zdraví člověka, který se rozhodl k určitému způsobu stravování z etických i jiných důvodů. Vadí nám, že bylo Martinovi odmítnuto dodání časti balíku se stravou, přestože bylo jídlo v uzavřeném obalu a vyhovovalo nařízení věznice. Vadí nám, že věznice nabízela na svých stránkách možnost veganské stravy a po Martinových žádostech bylo toto oznámení staženo.

My, signatáři tohoto prohlášení, požadujeme okamžitý přístup k veganské stravě Martinovi I.

V případě nevyhovění této žádosti do konce února a ignorování rozhodnutí ústavního soudu v totožné věci jsme připraveni podpořit Martina v jeho boji, ať už právní nebo jinou formou, podle způsobu, kterým se Martin rozhodne dožadovat svých legálních i legitimních práv.