DOPISOVÁNÍ S VĚZNI

Na jednom z našich oblíbených informačních portálů greenaction.cz býval ke stažení zajímavý leták plný informací, jak psát do vězení. Původní “Dopisování s vězni” byl překlad originálu z ABC Leeds. Originál jsme upravili tak, aby jeho obsah vycházel z českého prostředí a rozšířili jsme ho o nové informace a kontakty na skupiny, které v se ČR i v zahraničí zabývají pomocí a podporou vězněných anarchistů, radikálních enviromentalistů a lidí z hnutí za osvobození zvířat. Okořenili jsme ho také o pár linků na skupiny bojující za zrušení vězeňského systému a hledající jiné alternativy. Zatím nový text vydáváme jako článek, brzy bude ve formátu PDF a v tištěné podobě všude, kam ho donesete. Před psaním dopisů lidem do vězení, doporučujeme důkladně přečíst!IMG_0433DOPISOVÁNÍ S VĚZNI

Psát vězňům dopisy je pravděpodobně nejjednodušší a zřejmě nejdůležitější aspekt jejich podpory. Jednou z nejtěžších věcí mnoha vězňů, se kterou se musí vyrovnat, je pocit izolace – je odříznut od přátel, rodiny a vlastně všeho, co znal během normálního života. Dopis nebo pohled ze skutečného světa, i od úplně cizích lidí, pomáhá udržovat spojení s vnějškem a ulehčuje nudu v režimu, který často znamená trávit 23 hodin denně ve stejné cele. Pro poprvé uvězněného člověka může, hlavně během prvního období trestu, takovýto druh podpory může hodně pomoci a pomůže jim vyrovnat se s nehostinnými a často zastrašujícími okolními podmínkami. Pro politické vězně, oběti nepovedené justice, a ty, kteří usilují se odtamtud dostat, je to jednoduché poselství solidarity – nejsi tam sám!

V mnoha případech dává kontakt zvenku vědět vedení věznice, že jsou zde lidé, kteří se zajímají a monitorují situaci. Například speciální dietní požadavky (vegan, celiak) jsou tím spíše plněny, pokud není vězeň zjevně zapomenut.

Prosím, měj na paměti, že toto není seznam pravidel – pouze se snažíme čestně zodpovědět některé dotazy, na které se lidé často ptají. V současnosti je v České republice více než dvacet tisíc vězňů, ale pokud je nám známo, z politických důvodů je jich uvězněných jen několik. Pokud se rozhodneš napsat někomu do zahraničí, zjisti si konkrétní informace ohledně vězeňské procedury. Tento leták obsahuje informace z České Republiky a něco je přejato z Velké Británie, v jiných zemích bude situace odlišná.

Odkud mohu získat kontakt na vězně?

Pokud chceš pomoci s výběrem vězně, kterému můžeš napsat, tak nejsnazším způsobem je kontaktovat nějaký z mnoha ABC nebo nějaký z anarchistických/environmentálních/zvířeckoprávních skupin na podporu vězňů, které můžeš najít na internetu. Buď opatrný, protože vězni jsou často přemísťováni a pošta není vždy přeposílána, takže pokud máš pochyby, napiš si o ověření aktuálních informací. O seznam vězňů můžeš požádat některou ze skupin uvedených na konci příručky.

Co mám psát?

To je část, na které většina lidí ztroskotá. Možná se bojíš, že to, co napíšeš, bude vypadat hloupě, nebo že způsobíš, že se bude vězeň cítit hůř, a nebo jednoduše nemůžeš nic vymyslet. Samozřejmě, pokud máš s vězněm něco společného, pak je to mnohem snazší, ale co s úplně cizími lidmi, s někým, o kom nevíš nic kromě jeho jména, obvinění a trestu? Není na to jasný vzorec, ale v prvním dopise by ses měl nějak představit. Řekni mu o sobě, co děláš, odkud jsi, kde jsi získal jeho adresu a tak dál. To prolomí ledy a také může usnadnit odpověď. Kromě toho zaplň stránku A4 čímkoliv, na co myslíš – např. vtipy, vzpomínky, to, co jsi dělal minulý víkend apod. Jeden z bývalých vězňů to komentoval tak, že jedny z nejlepších dopisů, které obdržel, byly o úspěších různých písniček Iron Maiden, což se může na první pohled zdát hloupé, ale pomohlo to vytvořit obrovský úsměv na jeho tváři. Tady je několik bodů, které je potřeba připomenout:

Všechny dopisy jsou čteny bachaři (nebo minimálně mohou být), takže nepiš nic, co může usvědčit tebe nebo kohokoliv jiného. Pravidlo zní: nedávej do dopisu nic, co nemůžeš říci do očí policistům.

-Pokud je vězeň uvnitř z politických důvodů, měl bys samozřejmě dát najevo svou podporu jeho akcím, ale nezačínej ho vychvalovat jako nějakého hrdinu. Řečnický účinek „Jsem ohromen z Tvé veliké oběti…“ je, řekněme si upřímně, podlézavý. Pokud je někdo vězněn za politicky nebo ideově/eticky motivovanou akci, nechce (ani by neměl chtít) být nahlížen jako mučedník.

-Mnoho lidí cítí nejistotu sdělovat vězňům „veselé“ věci myslíce si, že způsobí depresi nebo stesk po domově, když uslyší o lidech, kteří se radují venku. Je to kravina! Budou stejně toužit po domově a může je jedině uklidnit, když slyší, že normální život venku běží dál, takže se neciť nesmělý zmiňovat koncerty, party nebo jiné společenské události.

-Vždy se zeptej na několik otázek jako např. jak se má, jaké plány má do budoucna, jaké má zájmy a podobně, ale pokus se udržet to na obecné rovině, aby to neznělo jako bys byl zvědavý slídil. Odpověď mu usnadní, pokud budeš mít na paměti, že bude odpovídat někomu úplně cizímu.

-Napiš svůj profil. Zdánlivě obyčejné věci, jako jsou oblíbené kapely nebo knihy, můžou o mnoho zjednodušit psaní odpovědi.

-Nikdy neslibuj něco, co nemůžeš splnit. Pokud v někom vzbudíš naděje, když řekneš, že ho navštívíš, pošleš mu nějaké věci a podobně, a pak to pro něj neuděláš, je to špatné a těžko slučitelné s jeho podporou.

Buď opatrný na politickou literaturu. Pokud to vězeň přímo nežádá, předejdi posílání čehokoliv obsahujícího politické materiály, protože mu to může potenciálně uškodit. V závislosti na vězňovu situaci může i nevyžádané předplatné levných novin způsobit nechtěné komplikace s vedením věznice. V některých případech, zejména v zahraničí, může být poslání politické literatury vyšetřovaným vězňům rovněž použito proti nim v soudním procesu. Není problém posílat tento druh literatury poté, co se vězně nejprve zeptáš. Vždy respektuj jeho přání.

-Vyhni se přehnanému levičáctví! Fráze jako „moji kamarádi a já jsme se rozhodli pohnout k solidaritě“ zní pompézně a neosobně, ačkoliv to může být dobře míněné. „Doufáme, že se máš ok“ je mnohem více přátelské!

Nejsem si jistý, zda mohu napsat celý dopis

To je v pořádku! Krátká zpráva o podpoře na pohledu může stále rozjasnit něčí den. Nebo co třeba vzít pohled na koncert či do hospody a s několika lidmi ho podepsat?

Jak se mohu ujistit, že můj dopis dorazil?

Správné poštovné, správná adresa, celé jméno vězně a vězeňské číslo je samozřejmostí. Napiš své jméno a adresu na začátek dopisu a také na zadní stranu obálky. Ani jedno nutně nemusí být skutečné, pokud je chceš utajit, ale měj na mysli, že to budou informace, které uvidí také vězeň, pokud se ti rozhodne napsat zpět. Některé věznice odmítají přijímat dopisy bez adresy odesilatele nebo s p. o. boxovou adresu, takže je nejlepší použít adresu s ulicí. Některé věznice mají pravidla zakazující některé vyobrazení (např. v amerických věznicích jsou zakázány symboly gangů), a to může zahrnovat také politické symboly, takže áčko v kroužku načmárané přes celou obálku nemusí být zrovna dobrý nápad. Některé ručně vyráběné pohledy s obrázkem nalepeným na přední stranu mohou být odmítnuty nebo zničeny z důvodu podezření na něco skrytého uvnitř. Pokud si chceš být jistý, že vězeň dostal dopis, můžeš ho odeslat s doručenkou – tak můžeš skrze poštu sledovat, zda věznice dopis doručila, a navíc taková pošta je pravděpodobně otevřena za přítomnosti vězně.

Jak to je s odpověďmi?

Měj na mysli, že to děláš kvůli podpoře vězně, nikoliv kvůli získání nových kamarádů na dopisování, přestože tyto dvě věci mohou jít ruku v ruce. Může být několik důvodů, proč jsi nedostal odpověď: vězňovi nemusel být tvůj dopis doručen nebo dostává hodně pošty (pokud má to štěstí), takže nemusí mít dostatek času odpovědět na všechnu korespondenci. Může být limitován vedením věznice v počtu dopisů (neplatí v ČR), které může napsat, a dá přednost přátelům a rodině. Nemusí mít přístup k dostatečnému množství korespondenčního materiálu nebo k poštovním známkám. Mohl být přesunut nebo jednoduše nemusí být zrovna dobrý pisatel dopisů. Přesto se nenech jen tak odradit od psaní, pokud poprvé nedostaneš odpověď.

Mohu poslat něco navíc?

Asi nikoho nepřekvapí, že představa pilníku v čokoládovém dortu prostě nefunguje. Pokud jsi na pochybách, platí zlaté pravidlo: zeptat se vězně. Můžeš se také pokusit kontaktovat věznici, ale ty jsou víceméně nedostupné, takže můžeš strávit dlouhou dobu pokusy se s nimi jen spojit. Navíc bachaři mají ve zvyku si vymýšlet, takže neočekávejte, že se první odpověď, kterou uslyšíte, bude blížit pravdě. Pravidla se mezi různými věznicemi velmi liší a někdy jsou matoucí. Někdy jsou zakázány i úplně nevinné věci, například fotografie s obličejem vězně. Pokud cokoliv pošleš, jasně napiš na líc dopisu, co jsi přiložil, protože to sníží šance nenechavých bachařů si to vzít. Vězni mohou dostávat balíčky s omezenou hmotností a jen jednou za 3 měsíce.

V ČR se omezení nevztahuje na balíčky obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk, časopisy, hygienické a korespondenční potřeby (množství je omezeno možností uložení těchto věcí ve skříňce obviněného). Takovéto balíčky nebo zásilky je potřebné označit na vyhrazeném místě průvodky i obalu. V případě, že posíláš oblečení zasílané za účelem jeho výměny, knihy, denní tisk, časopisy, hygienické a korespondenční potřeby, nepřibaluj žádné jiné věci “na přilepšenou”(jídlo, tabák, elektroniku atd.), jinak bude zásilka považována za balíček do 5kg, který smí vězeň obdržet pouze jednou za 3 měsíce. Pokud očekává balíček od rodiny nebo větší balíček v rozmezí 3 měsíců, s velkou pravděpodobností tvůj nepřijme a buď ho na své náklady pošle zpět, nebo ho nechá zničit. Pokud chceš poslat něco navíc, určitě se nejprve vězně zeptej a pokud souhlasí, kontaktuj skupinu, která je s vězněm v užším kontaktu (vězeň bude vědět – ABC, AntiFénix atd.)

Věci, které můžeš poslat a jejich množství a omezení se liší podle zemí i jednotlivých věznic. Zde je pár příkladů:

-Knihy: Do českých věznic je možné posílat knihy bez omezení. Nemusí být nové, ani v ČR vydané. V zahraničí se ti možná povede doručit použitou kopii, ale mnoho věznic přijímá pouze knihy, u kterých lze jasně rozeznat, že jsou z obchodu, od distributora nebo z vydavatelství, takže si to nejprve zjisti. Je možné to obejít v případě, že znáš sympatické knihkupectví s antikvariátem, které zabalí použitou knihu s oficiální účtenkou. Bachaři mohou někdy zadržovat literaturu na základě obsahu, ale to může být podle základních lidských práv napadnutelné vězněm. Knihy a časopisy mohou být cenzurovány nebo odmítnuty pouze pokud jsou rasistické, odhalují identitu jednotlivých bachařů nebo ohrožují „řád a disciplínu“ (což lze interpretovat různě). Pokud máš nějaké pochyby, ptej se opět vězně.

-Časopisy: Ani na časopisy v ČR není omezení, a dokud nejsou “závadné”, není potřeba dokládat jejich původ. V cizině se to opět velmi liší místo od místa, takže si to nejprve zjisti. Často jsou překvapivě široce dostupné publikace spíše odmítnuty, zatímco různé ziny mohou projít v pohodě. To protože má většina věznic stanoveného místního prodejce periodik, kterého musíte použít na nákup publikací. U literatury se několikrát dobře zamysli, jestli bude doručená (kvůli obsahu)!

-Známky: V ČR není na známky omezení, ale určitě do dopisu napiš, kolik jich posíláš. Jinde se to opět různí. Pokud je mohou přijímat, jsou známky vězni ceněné ne pouze na posílání dopisů, ale i jako platidlo. Mnoho věznic nepovoluje známky a bachaři je zřejmě často i kradou. Všechny britské věznice by měly povolovat oznámkované obálky s adresou, které samozřejmě usnadní vězňovi odpovědět. Je to nejjistější způsob doručení, ale napiš tvou adresu pouze tužkou, takže ji vězeň může odstranit, pokud by měl důležitější dopis na poslání. Pokud odpověď chceš, je skutečně správné oznámkovanou obálku s adresou poslat.

-Hotovost: V českých věznicích je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení vězeňského řádu. Peníze proto zasílejte na účet skupiny, která je s vězněm v kontaktu, nebo na jeho vězeňský účet složenkou typu C. Přesná adresa a více informací se dá zjistit od skupiny, která je s vězněm v kontaktu, nebo na webu konkrétního vězení. V ČR lze odsouzeným zaslat peníze běžně používaným způsobem – poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzených. V ČR není zasílaná částka omezená. V zahraničí je částka, kterou může většina vězňů týdně utratit, omezená, jejich možné příjmy na věci, jako jsou použitelné žiletky, tabák, papír či telefonní karty, jsou často minimální, zejména pokud odmítají pracovat. Vězeňské prodejny zpravidla provozuje soukromá společnost, která prodává pouze značkové zboží a neuvěřitelně za něj šponuje ceny. Proto jsou zdroje zvenku vítané, ale uvnitř nejsou používány peníze. Vězni mají „účet“ s částkou možnou na týdenní „útratu“.

-Telefonní karty: V českých věznicích se používají předplacené telefonní karty. Jsou to ty stejné jako do telefonních budek na ulicích. Telefonní kartu je možné vězni poslat v dopise. V zahraničí je většinou jiný systém a kartu vězni poslat nemůžeš, ani by ve vězeňských telefonech nefungovala. Pokud chceš někomu pomoci s placením hovorů přátelům a rodině, pošli mu poštovní příkaz, aby si mohl koupit kredit uvnitř.
-Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby: V ČR se povolují do hmotnosti 5 kg a mohou obsahovat potraviny nepodléhající rychlé zkáze, zakoupené v obchodní síti, které není nutno tepelně upravovat, tabákové výrobky, dopisní papíry, obálky, základní psací potřeby s výjimkou lihových, poštovní známky, spodní prádlo, povolené hygienické potřeby, elektrický holicí strojek, náramkové nebo kapesní hodinky. Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají. V případě zaslání povoleného balíčku ze zahraničí podléhá obsah balíčku celní kontrole.

-Muzika, boty, rádio a jiné rozmanité věci: To se také velmi liší místo od místa, takže si to musíš nejprve zjistit. Některé věznice vezmou téměř cokoliv, jiné budou plošně odmítat vše, často proto, že by vězni šetřili své útraty namísto nakupování věcí od oficiálních prodejců uvnitř.

Vždy se nejprve zeptej vězně, co potřebuje, a nezapomeň, že všechny dopisy jsou čteny bachaři (minimálně potenciálně), takže nepiš nic, co může usvědčit tebe nebo kohokoliv jiného. Pravidlo proto zní: nedávej do dopisu nic, co nemůžeš říci do očí policistům.

Ale… vždyť jsou zločinci!

Jeden názor, který často slýcháme, je, že ti lidé, kterým píšeme, jsou nějakým způsobem „rizikoví“. Média nás bombardují zprávami, že všichni ve vězení jsou na zločinu závislí, děti obtěžující kanibalové, a můžeme proto očekávat, že mnoho lidí, kteří nemají osobní zkušenost s vězněm, se obávají někoho uvnitř kontaktovat. Jednoduchá odpověď je, že vězni jsou lidé a tak samozřejmě může být šance narazit na idiota – stejně jako je stejná statistická možnost narazit na idiota kdekoliv jinde. Pokud se necítíš v pohodě při dopisování si s konkrétním vězněm, prostě přerušte kontakt. Slyšeli jsme i o případech lidí stavějících se do role politických vězňů, aby přilákali podporu a dopisování, ale tyto případy jsou vzácné, takže skutečně nemá smysl se toho obávat. Můžeš si být jistý, že všichni vězni podporovaní níže uvedenými organizacemi, by byli odhozeni jako horké cihly, pokud budou vážné důvody ohledně jejich čestnosti.

Užitečné kontakty

Internet je zlatý důl informací o obraně vězňů, ale buďte opatrní, protože mnoho stránek není aktualizováno pravidelně, takže některé údaje mohou být nepřesné. Doporučujeme následující stránky jako dobrý start.

ABC CZ (anarchistblackcross.cz): český Anarchistický Černý Kříž vede webové stránky plné aktualizací a akcí na podporu vězňů po celém světě.

AntiFénix (antifenix.noblogs.org): platforma která informuje o represích v ČR. Solidarita a podpora českých anarchistů a anarchistek perzekuovaných a zatčených v rámci operaci Fénix.

Vězeňská správa České Republiky (vscr.cz): kontakty na všechny české věznice a FAQ.

ABC Brighton (brightonabc.org.uk): udržuje dobrou webovou stránku s aktualizacemi a podrobnostmi o vězních, stejně jako odkazy na další skupiny.

No more prisons (alternatices2prison.ik.com): je informační stránka kampaně za zrušení vězení.

CrimethInc Exworker Podcast #4: Prisoners of the World Unite (crimethinc.com/podcast/4): představuje vězeňský systém v USA, a #8: Prison Abolition and Community Accountability (crimethinc.com/podcast/8): vypráví o strategiích, jak odstranit vezeňsko-průmyslový komplex a být zodpovědní sami sobě bez účasti státu.

Haven distribution (havendistribution.org.uk): registrovaná charita, která realizuje služby britským vězňům, jako jsou knihy a vzdělávací materiál.

ABC Leeds (leedsabc.org): pokud chceš jakékoliv další informace, tak můžeš kontaktovat je. Rozesílají pravidelný emailový bulletin s aktualizacemi a seznam anarchistických, environmentálních a zvířeckoprávních vězňů. Můžeš jim dát vědět, pokud chceš někoho přidat. Také provozují distro a publikují další informační materiály ve vztahu k vězňům.