Rozhovor s Petrem Šťastným, právníkem zastupujícím Petra S., jednoho z obviněných z terorismu

Na serveru lidovky.cz vyšel rozhovor s Petrem Šťastným, právníkem, který zastupuje Petra S. Protože stále panuje informační embargo a velice malé množství informací se dostane za zdi vazební věznice, rozhodli jsme se tento rozhovor přebrat a zveřejnit.

Podle informací serveru Lidovky.cz je Petr S. obviněný z terorismu. Můžete to jako jeho právník potvrdit?
Je to tak. Obvinění je skutečně takové, jaké zaznívá ve sdělovacích prostředcích. Jedná se o trestný čin teroristického útoku ve stádiu přípravy, tedy nedošlo k dokonání ani pokusu.
Jak na vás Petr S. po prvním setkání působil?
Teď vám to řeknu za sebe, ne jako obhájce. Když jsem se setkal s těmi lidmi tváří v tvář, tak mi to hodně, ale opravdu hodně nekorespondovalo s popisem skutku obsaženým v usnesení o zahájení trestního stíhání. Určitě nevypadají jako nějací „militantní hrdlořezové“. Ti lidé jsou kultivovaní a rozumní.

Co váš klient říká na to obvinění z terorismu?

To, že je můj klient aktivista, se patrně ví. Ale není to aktivista militantní a extremistický. Je to aktivista pacifistický. Obvinění mu nedává příliš smysl a nezakládá se podle něj na pravdě. Odmítá ho. Komukoliv ublížit by nebylo v souladu s jeho přesvědčením.

Víte, jaké má policie proti skupině důkazy?
Neznám zatím všechny důkazy. V tuto chvíli nemáme k dispozici celý spis.

Při zásahu policie byl v Brně nalezen nástražný systém. Kvůli němu měl podle informací serveru Lidovky.cz skončit jeden muž spolu s Petrem S. a Martinem I. ve vazbě. Zná ho váš klient osobně?
Když jsem se dotázal klienta na identitu toho člověka a sdělil jsem mu předmět jeho obvinění, tak mi řekl, že vůbec neví, kdo ten člověk je.

A kdo je tedy ten třetí obviněný.
Tohle vám neřeknu.

Jak Petr S. spolupracuje s policií. Vypovídal, nebo to odmítl?
Vypovídal, a to v míře, na které jsme se shodli, že bude v tuto fázi řízení nejrozumnější, tedy abychom ty nejzásadnější informace uvedli na pravou míru, protože se s tímto obviněním neztotožňujeme. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání jsme podali řádný opravný prostředek, tedy stížnost.

Má podle vás Petr S. v současné chvíli šanci se dostat z vazby?
Rovněž proti usnesení o vzetí do vazby jsme podali řádný opravný prostředek. O něm se však ještě nerozhodlo. Ani s uvalením vazby nesouhlasíme. Můj klient není dle mého přesvědčení člověk, který by byl na svobodě nebezpečný.

Když pomineme to, že skupina měla připravovat teroristický útok, tak jsou v policejním odůvodnění uvedeny útoky zápalnými láhvemi. Jak se do nich zapojil Petr S.?
Myslím, že je v tuto chvíli vhodné uvést některé informace na pravou míru. Ten celkový obraz celé mozaiky kolem případu je podle mě pokřivený. Když média informují o obvinění mého klienta, tak ho jedním dechem dávají do souvislostí s levicovými radikály a útoky zápalnými lahvemi na policejní auta. Podle mých informací tam taková souvislost vůbec není. Mohou za to úplně jiní lidé bez spojení s Petrem S. Mají zjevně jiný přístup a ideály. Můj klient je pacifistou a takové násilné akce nejsou v souladu s jeho přesvědčením.

K těmto útokům se přihlásila skupina Síť revolučních buněk. Byl Petr. S. jejím členem?
Několikrát mně i policii popřel členství v Síti revolučních buněk. Můj klient se od jejich aktivit distancuje, není jejich členem a není s nimi ani nijak názorově propojený. Ví ale, že existují. Stejně tak, pokud by mělo dojít k nějakému útoku zápalnými lahvemi, tak si nemyslí, že by to bylo v pořádku.

A má něco váš klient společného s webovou stránkou jailbreaking.noblogs.org, na kterých se Síť revolučních buněk hlásila k útokům?
Tohle nejsem schopen komentovat, nevím o tom.

V protokolu se píše i o „konspiračním bytě“…
Tento termín je velmi nešťastný. A také se proti němu z hlediska obhajoby ohrazujeme. Je to nešťastně zvolená terminologie. Bylo to místo, kde se setkávalo několik lidí, kteří jsou aktivisté a diskutují o společenských problémech. V tomto ohledu to není žádná konspirace ani konspirační byt. Tento termín vytváří nějaký dojem o situaci, která tady skutečně není.

Víte, co se v tom bytě tedy řešilo?
Nevím. Já jsem tam nebyl.

Je pan Petr S. v kontaktu se svou rodinou. Rodina obviněného Martina I. tvrdí, že s ním bylo těžké ve vazbě komunikovat…
Pana Petra S. jsem byl před pár dny ve vazbě navštívit za účelem porady a dovezl jsem mu také kromě hygienických pomůcek ještě tužky, papíry a nějaké obálky a známky, aby si mohl dopisovat. Neříkal mi, že by se v tomto ohledu cítil nějak limitovaný. O případné následné korespondenci zatím nic nevím.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/nejsou-hrdlorezove-jsou-kultivovani-a-rozumni-tvrdi-pravnik-p6d-/zpravy-domov.aspx?c=A150515_162550_ln_domov_jzl