Večery (nejen) na téma mezinárodní solidarity s Rojavou

V říjnu a listopadu se spolu s dalšími kolektivy chystáme pořádat kulturně vzdělávací akce zaměřené na téma Demokratická federace Severní Sýrie (dříve Rojava). Již brzy zveřejníme rozpis všech akcí. Zatím bychom vás rádi pozvali na první z nich.

We need to take guns (2017, 46 minut) – 26.10. Kavárna klubu Cross 19:30… (Tailer k filmu dole)

Dvě angažované režisérky se vydaly do města Rakka, okupovaného Islámským státem, aby natočily výpovědi revolucionářů a revolucionářek různých organiz ací, bojujících pod praporem Mezinárodního batalionu svobody (IFB, International Freedom Batalion), které násle

dně sestříhaly do 46minutového dokumentu. Po osvobození Rakky ale přišla tvrdá rána v podobě okupace Afrínu pod taktovkou turecké armády, která jednala se svolením jak USA, tak Ruska.

Obě režisérky do Kurdistánu stále jezdí, tentokrát ale zavítají k nám, aby po filmu vedly diskusi o tom, jak v době stále sílícího imperialismu, neoliberálního odcizení a fašizace společnosti hledat, co máme společného, namísto důvodů k nečinnosti. Co se můžeme z rojavských vítězství a porážek naučit, jaké strategie (ne)fungují a co znamená internacionalismus ve 21. století? Přijď na živelnou diskusi s lidmi, kteří se vydávají poznat revoluční boje na vlastní kůži už půl století.

Trailer: