Mlčení je jazykem jejich obav

V pondělí byla na Martinovu podporu nahlášena bomba v budově Vrchního soudu v Praze, který vyhověl Pazourkově odvolání a poslal Martina zpátky do vazby. Podrobné vysvětlení tohoto planého poplachu popisuje níže anarchista, píšící pod předzdívkou August Spies.

Chtěli bychom dodat, že jsme od Martina v minulých dnech obdrželi vzkaz, ať se jeho jménem nikdo nedistancuje od radikálních, či militantních akcí. Pokud by se od nějaké konkrétní akce chtěl distancovat, udělá to sám.

Toto je vyjádření anarchisty Augusta Spiese ze dne 22. 6. 2016. Nejsou to slova žádné skupiny ani organizace. Jenom jedné individuality odhodlané bojovat za lidskou důstojnost.

V pondělí 20. 6. 2016 bylo policii a médiím rozesláno vyjádření k výbuchu mířenému proti Vrchnímu soudu v Praze. A skutečně, došlo k obrovskému výbuchu emocí, které soud svými aktivitami nahromadil v mé hlavě. Exploze hněvu byla ventilem upouštějícím emecionální přetlak.

Někdo ale možná očekával jiný druh výbuchu. Takový, který by z budovy soudu udělal hromadu trosek. Policie proto jistě nepodcenila situaci a udělala opatření, která se v takových situacích dělávají. Ve zkratce: hledáním výbušniny v budově soudu narušila jeho běžný provoz. Soud proto nemohl pracovat tak hladce, jako když dříve rozhodoval o prodloužení vazby pro anarchistu Martina Ignačáka.

Sabotáž byla dokonána. Nebyl to rozhodující úder, ale nebyl ani bezvýznamný. Byl to citelný zásah do provozu instituce státu a vyžadoval opravdu málo prostředků pro uskutečnění. To proto o celé události mlčí policie i média. Obávají se odkrýt důsledky akce i snadnost jejího opakování. Nepřejí si aby se další takové akce nekontrolovatelně opakovaly. Ani aby svým dopadem ostatním odkrývaly možnosti boje. Mlčení je jazykem jejich obav. Jako anarchista toho využiji a budu k nim dál hovořit jazykem odporu. Přesně tak, jak se uvádí v jednom textu na webu SRB.  Jde o text Povstalecký anarchismus – organizování se pro útok.

Citát: “Pokud se tyto události mají vyvíjet, musí se rozšiřovat. Povstalecký anarchismus tedy přisuzuje obzvláštní důležitost oběhu a rozšiřování akce, nikoli kontrolované vzpoury, protože žádná armáda nebo policie není schopná dostat pod kontrolu všeobecný oběh podobné autonomní aktivity. Zkoumání toho, jakým způsobem se rozšiřují boje, vedlo mnoho anarchistů k zacílení jejich kritického zaměření na otázku organizace, protože zatímco centralizovaný boj je kontrolován a omezen (stačí si jen vzpomenout na příklady mnoha revolučních hnutí v Latinské Americe, které byly ještě docela nedávno ovládány “Stranou”, abychom tomu porozuměli), autonomní boj má schopnost šířit se jako rozpíjející se skvrna.

Systém se tedy neobává jen samotných aktů sabotáže, ale rovněž toho, že se budou rozšiřovat po společnosti. Silou povstání je jeho samotná nekontrolovatelnost. Každý proletarizovaný jednotlivec, který má k dispozici i ty nejskromnější prostředky, si může sám nebo společně s dalšími vytyčit takové cíle. Pro stát a kapitál je materiálně nemožné dohlížet na celý společenský prostor. Kdokoli se skutečně chce postavit systému ovládání, může podle svého přispět teoreticky i prakticky. Není potřeba zapadnout do strukturovaných rolí formálně organizované vzpoury (jejíž okolnosti a cesta jsou stanoveny organizací). Objevení se prvních zpřetrhaných vztahů sociální kontroly souvisí s rozšiřováním se aktů sabotáže. Anonymní praxe sociálního sebeosvobození se může rozšiřovat na všech polích a rozbíjet preventivní řád zavedený mocí.

Ve chvíli, kdy se neodehrávají povstání ve velkém měřítku, jsou akce malého rozsahu – nevyžadující sofistikované prostředky, dostupné všem a snadno reprodukovatelné – díky své samotné jednoduchosti a spontaneitě nekontrolovatelné. Jsou schopné zesměšnit dokonce i ty nejpokročilejší technologické protipovstalecké prostředky.”

___________________________________

Vyjádření k výbuchu: (rozeslané 20. 6. 2016)

Výbuch, který bude namířen proti Vrchnímu soudu v Praze na Pankráci je nezadržitelný důsledek jeho aktivit. Na popud státního zástupce Vladimíra Pazourka tento soud odsoudil anarchistu Martina Ignačáka k prodloužení pobytu ve vazební věznici. Předcházelo mnoho policejních provokací, odepírání veganské stravy, šikana, zastrašování přátel a rodiny. Každý akt takového útlaku přinesl další pocity nespravedlnosti. Nakupilo se jich mnoho. Byla jen otázka času aby se hněv proměnil ve výbuch. Dnes to bude výbuch mířený proti Vrchnímu soudu v Praze. Brzy přijdou na řadu další instituce i osoby zodpovědné za útlak.

V solidaritě s Martinem Ignačákem,

anarchista August Spies