Rättning och uppdatering av Martin Ignačák’s fall

Eftersom kommunikationen med Martin är begränsad så har informationen om hans hungerstrejk kommit ut för tidigt. Ett misstag som åtminstone är mindre skadligt om det skett för tidigt än för sent.
I ett nytt meddelande från Martin (söndag 5 Juni) berättar han att han inte påbörjat hungerstrejken ännu men som han tidigare sagt så planerar han att börja så fort det senaste beslutet om förlängningen av hans häkte officiellt överlämnats till honom och i och med det trätt i kraft.
Hans häktning har sedan 27 april förra året dock aldrig avbrytits och han sitter alltså fortfarande.

Under vårt senaste besök hos Martin, bara tre dagar före domstolsförhandlingen , så hade Martin konstaterat att om domstolen skulle upphäva det tidigare beslutet för hans frigivning, kommer han att starta en hungerstrejk. Sedan den dagen har han inte kunnat tala med någon.

Det tar upp till 5 dagar för att behandla en begäran om ett telefonsamtal ut ur fängelset, och dessa kan underkännas. Vi visste vad Prags Högsta domstols beslut hade blivit, men vad vi inte visste var att Martin först väntar på att ta emot den officiella underrättelsen från domstolen. Det betyder att han fortfarande inte börjat hungerstrejka.
Därför vill vi be om ursäkt för felaktig information om Martins tillstånd,  men baserat på den information som vi hade, trodde man att han hade börjat och därför skulle vid denna tidpunkt hans liv skulle redan vara i fara.