Igor patří mezi nás – DEMONSTRACE v Praze

Igor si odseděl tři měsíce ve vazbě kvůli falešnému obvinění z útoku na dům ministra obrany, které nakonec stáhla sama státní zástupkyně. Přesto byl poté odsouzen k vyhoštění za natáčení sprejera na demonstraci. Zdá se, že soud oba případy účelově spojil. Celé to vypadá jako politický proces, kde je Igor vinen pouze svým anarchistickým smýšlením.

Proto pořádáme solidární demonstraci. Vyjadřujeme nesouhlas s postupem soudů i policejních složek. Igor tady úspěšně studuje, má tu spousty přátel a aktivně se zapojuje do pomoci lidem v nouzi. To, že je angažovaný, nesmí být pokládáno za přitěžující okolnost, naopak. Zároveň upozorňujeme na fakt, že Igor byl v Rusku stíhán za organizaci demonstrací – například proti anexi Krymu anebo za upozorňování na neonacistické vraždy. Vyhoštění tak pro něj může znamenat reálné ohrožení.

Za Igora se už postavil Etnologický ústav FFUK, kde studuje. Podpořila ho i Katedra antropologie ZČU, která uvedla, že „významná část světově uznávaných antropologů se hlásí k podobným myšlenkovým východiskům i politickým cílům jako Igor.“

Přijďte vyjádřit důrazný nesouhlas se záměrem Igora vyhostit a jasně říct, že Igor patří mezi nás.

A.C.A.B.

Místo: před Ministerstvem vnitra, Nad štolou 3, Čas: 3. května, 17:30