Potvrzeno: Lukáš Borl v hledáčku policie

Lukáš Borl byl jedním ze zatčených při první vlně operace Fénix. O jeho pronásledování policejními agenty a rozhodnutí zmizet do tzv. podzemí jsme již informovali. Nedávno se potvrdilo, že Lukášova obava byla oprávněná a policie po něm opravdu jde. S největší pravděpodobností to znamená, že je obviněný, další obviněný anarchista v kauze Fénix. Následující text vyšel na stránkách Asociace Alerta a je podepsaný Lukášem Borlem. Text čerpá informace přímo ze stránek ministerstva vnitra.

Dne 24. 10. 2015 byl na webu Asociace Alerta zveřejněn můj text ve kterém jsem vyslovil podezření, že mě policie chce zadržet a věznit. Toto podezření se stalo důvodem mého zmizení z pohledu státní moci. Necelý měsíc po zveřejnění se moje podezření potvrdilo. Dne 12. 11. 2015 bylo podle policejního webu vyhlášeno pátrání po mé osobě.

***

Z říše domněnek se tedy přesouváme do říše faktů. Je potvrzené, že jsem v pátrání policie. Nevím, co přesně to znamená a co mi hrozí. Nevím z čeho jsem obviněn pokud se tak stalo. Je mi ale jasné, že zatím co se těším volnému pohybu, policie by mě raději viděla zavřeného v kleci, která existuje pod “krycím názvem” vězení.

Navzdory doměnkách mých nepřátel rozhodně nejsem zalezlý v díře. Celkem volně se pohybuji v různých zemích a městech. Uvědomuji si jistá rizika, která jsou s tím spojena. Nemůžu si ale být jistý, zda si je uvědomují i ostatní. Proto prosím každého aby respektoval následující výzvu:

Pokud jste mě kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv zahlédl, tvařte se jako by jste mě neviděli a nikde o tom nemluvte. Nikde znamená opravdu nikde! Pokud jste již mluvili s někým, kdo tvrdí, že mě zahlédl, pokuste se ho přesvědčit aby o tom dále nikde nemluvil. Rozhodně to ale nedělejte přes mobil nebo internet.

Vyjímku samozřejmě tvoří osoby se kterými jsem dobrovolně v kontaktu. S těmi máme nastavená pravidla. Oni ví s kým a za jakých okolností o mě mohou mluvit. Ostatní žádám aby nikde nemluvili o čemkoliv, co by mohlo odkrýt lokalizaci mého pohybu nebo mé vazby s jinými osobami. Země a města ve kterých se pohybuji. Lidi se kterými jsem v kontaktu. Vše musí zůstat utajeno, pokud mám zůstat v bezpečí já i ti, kteří mi poskytují pomoc.

Nerespektování této výzvy se dá považovat za nezodpovědnost s možnými tragickými následky. V horším případě pak za jednání se znaky neakceptovatelného udavačtví.

Nebezpečný a ozbrojený

Na policejním webu je vedle mé fotografie u kolonek “nebezpečný” a “ozbrojen” uvedeno “ANO”. A já to znovu potvrzuji. Ano jsem nebezpečný a ozbrojený!

Jsem nebezpečný! Představuji bezpečnostní riziko pro stabilitu kapitalismu. Systému, který menšině zajišťuje extrémní bohatství, privilegia a moc, zatím co většinu odsuzuje k chudobě a sociální nejistotě. K existenci podmíněné ochotou nechat se vykořisťovat šéfy a nechat se utlačovat byrokratickými i politickými manažery mizérie. Jsem nebezpečný pro kapitalismus a státy, které zajišťují jeho pokračování. Jsem nebezpečný, protože se spojuji ve společném boji s těmi, co chtějí s kapitalismem i státy skoncovat. Z pohledu policie jsem nebezpečný, protože se odmítám adaptovat na podmínky vykořisťování a podněcuji druhé aby se proti nim bouřili. Jsem nebezpečný, protože místo života na kolenou preferuji vzpřímený postoj. Za hranicí zákonů, ale s hrdostí. S důstojností tvora, který upřednostňuje radostnou logiku boje a zavrhuje mentalitu poddajnosti.

Jsem ozbrojený! Ozbrojený solidaritou, touhou po svobodě, odvahou i jinými zbraněmi. Neváhám tyto zbraně používat k obraně sebe i zájmů ostatních neprivilegovaných, které kapitalismus drží v mizérii, vykořišťuje je, mučí a vraždí. Policie by mě raději viděla neozbrojeného. Jinými slovy: nesolidárního, přizpůsobivého, rezignovaného a paralyzovaného strachem. Mají smůlu. Výhoda je na mé straně. Jsem ozbrojený, tedy solidární, optimistický a nespoutaný strachem.

Jsem stále silný a nezlomený. Čerpám energii ze solidarity anarchistických kompliců v různých částech světa. Se stejným zápalem se i já snažím být solidární s nimi. Poskytovat jim prostředky a pomocnou ruku. Energii, motivaci a sílu. Nejsem sám a oni nejsou sami. To nás drží při životě. To nám umožňuje jít kupředu.

Lukáš Borl – únor 2016
____
Poznámka: Prosím šiřte tento text všemi informačními a komunikačními kanály.