Španělsko: Komuniké perzekvovaných anarchistů

Prohlášení devíti zatčených při operaci Pandora

demo

Ve středu 28. října bylo devět z nás zatčeno v souvislosti s novou antiteroristickou operací, organizovanou katalánskou regionální policií po dohodě se soudem č. 3 Španělského národního soudu. Když nám rozhrabali a vybílili naše a anarchistické sociální centrum Ateneo Libertario de Sants, odvezli nás na různé policejní služebny na předměstí Barcelony. Druhý den jsme byli předáni četníkům a převezeni do Madridu. V pátek v poledne jsme předstoupili před soudce Juana Pabla Gonzaleze. Soudce nařídil dvěma z nás pokutu, šesti z nás možné propuštění na kauci a jednomu našemu kamarádovi určil pobyt ve vězení (momentálně je ve věznici Soto del Real).

My zatčení, kteří jsme teď zpátky v ulicích, bychom tu rádi vyjádřili své názory a politické postoje.

Byli jsme obviněni z toho, že patříme ke „zločinecké organizaci sledující teroristické cíle“. Konkrétně nás obviňují z členství v GAC-FAI-IRF, která je, jak všichni víme, výmyslem policie. Je to soustava zkratek, které policie zcela promyšleně spojila dohromady: Koordinované anarchistické skupiny (Grupos Anarquistas Coordinados, GAC) spojila s „podpisem“ používaným mezinárodně některými skupinami, které na sebe berou odpovědnost za sabotáže – FAI-IRF.

Vykonstruování této fiktivní organizace umožnilo policii uplatnit represe podle zákonů pro boj s terorismem: neveřejné soudy, velkou právní neurčitost, mnohem tvrdší tresty pro lidi odsouzené za uskutečnění určitých akcí, izolaci, zvláštní režim ve věznicích, kriminalizaci osobních přátelských či partnerských a příbuzenských vztahů, větší pozornost médií, sociální stigmatizaci atd. Stačí říct, že v průběhu našeho zatčení – od chvíle, kdy vtrhli do našich domovů a vyrabovali je, až do chvíle, než jsme se ocitli před soudcem – jsme dokonce ani nevěděli, z čeho nás obviňují.

Vymyšlením zkratky GAC-FAI-IRF vyrobily policejní síly síť, do které můžou potenciálně začlenit všechno, co jakkoli souvisí s anarchistickými a antiautoritářskými kruhy. V kontextu téhle vymyšlené struktury se může účast na debatě, na shromáždění, návštěva vězněných přátel nebo dokonce osobní kontakt s lidmi podezřelými z členství v organizaci stát dostatečným důvodem k tomu, aby vás dali na černou listinu. Právě tahle mlhavost a neomezenost poskytuje antiteroristické strategii skutečnou moc: po každé vlně represí budou ti, kteří projeví solidaritu se zatčenými, také hodnoceni jako součást organizace, potom uvězněni atd. Policejní koncepce teroristické organizace je stanovena tak, aby mohla fungovat po neomezenou dobu, a případně se zaměřit na to, že prostředí, které je v současnosti bráno jako nebezpečné, bude zcela izolováno a zlikvidováno represivní dynamikou, a jeho schopnost politické aktivity se natolik sníží, že už nebude potřeba na něj útočit. Fakt, že tato nová operace odporuje vlastním prohlášením policie (která předtím tvrdila, že barcelonský oddíl GAC-FAI-IRF byl už rozpuštěn), není překvapivý, protože celá ta teroristická organizace byla vymyšlena, modifikována a rozšířena činností samotné policie, a ne naopak. „Boj s terorismem“ vyrábí terorismus přesně tak, jako zákon vyrábí zločiny.

Pokus vyrobit domnělou anarchistickou teroristickou organizaci proto znamená kvalitativní změnu ve strategii represí proti sociálnímu boji. To nesmí zůstat bez povšimnutí a je třeba to reflektovat v rámci našeho hnutí.

Činíme bezprostředně odpovědné ministerstvo vnitra katalánské vlády a zvlášť hlavní informační oddělení (Comissaria General d’Informació) katalánské policie za tyto poslední agresivní represe. Tvrzení Mossos (jak je lidově označována katalánská policie), že byli nuceni plnit příslušné rozkazy z Madridu, je zbabělý a bezostyšný pokus vyhnout se zodpovědnosti a skrýt vlastní spoluvinu, přestože právě oni připravili a uskutečnili operaci, která byla schválena Národním soudem, do posledního detailu.

V tomto smyslu, když vidíme, jak katalánské ministerstvo vnitra vláčí katalánskou mládež po soudech, vězeních a policejních odděleních, a navazuje tak na Francův represivní režim, máme velmi přesnou představu o reálném základu „procesu suverenity“ i ukázku perverze liberální rétoriky, která ho obklopuje. Pravda je, že před nějakou dobou vláda označila katalánské anarchistické hnutí jako nepřítele, který musí být zničen, a operace Pandora je určena právě k dosažení tohoto cíle. Útočí na anarchismus nejen jako na abstraktní ideu, ale proto, že anarchismus byl, je a může být praktický: může být revoluční menšinou, která neváhá postavit se systému a jeho represivním a zkorumpovaným základům, menšinou, která odmítá být svedena nabídkou politické integrace do liberálně demokratických kanálů kapitalismu.

V průběhu posledního cyklu boje poháněného globální finanční krizí a politikou škrtů, která přenáší břemeno nápravy na bedra vykořisťovaných, byla revoluční odezva v Katalánsku pro neoliberální vládní projekt zvlášť znepokojivá. Bez ohledu na meze našich možností, chyby a rozpory jsme v průběhu posledních několika let vedli zápas za to, abychom zastavili útok na životní podmínky (v oblasti práce, bydlení, zdravotní péče atd.) všech, šířili jsme strukturní analýzu krize, která ukazuje, že problém není jen v jednom nebo několika aspektech systému jako takového. Založili jsme sítě a prostranství pro řešení našich problémů a uspokojování našich potřeb cestou solidarity a vzájemné pomoci, autonomní struktury, které vystupují proti institucím a jejich paternalismu a charitě. Společně s tisíci dalších lidí jsme podporovali stávky, abychom bránili práva pracujících, pomáhali jsme stavět barikády, abychom vzdorovali bourání sousedských sociálních center, vycházeli jsme do ulic, abychom odsoudili zabíjení žen, abychom zviditelnili vykořisťování žen a abychom se postavili zákonu proti potratům, který se snaží kontrolovat naše těla a životy. Odsoudili a narušili jsme mlčení kolem policejního násilí a zabíjení, rasistického pronásledování, deportací a věznění a odhalili jsme viníky našeho utrpení – stát, zaměstnavatele, místní a mezinárodní finanční elity.

To jsme my a právě tohle chtějí zničit. Politickým cílem těchto represivních vln je zasít strach a malomyslnost, aby sociální hnutí zkrotla, stala se poslušnými, přestala být autonomní a přistoupila na pravidla hry určovaná mocí. To byl důvod represí proti anarchistům, komunistům, separatistům, účastníkům stávky z 29. března atd. Systém nás nechce odsoudit za naši vinu, ale dokázat svoji vlastní nevinnost: chce se ospravedlnit tím, že delegitimizuje, izoluje a neutralizuje každého, kdo ho obviní nebo kdo mu vzdoruje.

Solidarita projevená jako odpověď na naše zatčení dokazuje, že naši nepřátelé mají ještě daleko k tomu, aby dosáhli svého cíle. Chceme poděkovat za každý projev solidarity v posledních několika dnech. Demonstrace, mítinky, projevy účasti a sympatií, finanční pomoc… to byla obrovská, nedocenitelná podpora, kterou jsme dostali. Její hodnota mnohokrát převyšuje nepřízeň naší situace. Nevěříme v jejich zákony ani v záruky, které nám navrhovali. Naší jedinou jistotou a jedinou obranou je projev solidarity v ulicích. Masový projev podpory, kterou jste nám prokázali a kterou jsme předtím my prokazovali kamarádům zatčeným v předchozích policejních operacích, je jasným svědectvím nezdaru strategie boje s terorismem s cílem izolovat nás a šířit strach.

Teď jsme zpátky v ulicích, ale jen částečně – náš kamarád Quique (Enrique Costoya Allegue) je stále ve vězení Soto del Real. Proto by projevy solidarity neměly skončit, ale pokračovat. Vyzýváme k zintenzivnění boje za jeho propuštění, napište mu třeba jediné písmeno, telefonujte, sledujte výzvy a informace šířené kolektivem centra Ateneo Libertario de Sants nebo CNT-AIT v Barceloně. V žádném případě centrum neopustíme, a neopustíme Mónicu ani Francisca nebo kohokoli z vězněných kamarádů. Ani zatýkání, ani soudy, ani vězení nezničí naše solidární pouta a naše přesvědčení. Pro nás ty špinavé cely, ve kterých jsme strávili pár dní, budou vždy důstojnějším místem než luxusní kanceláře, z nichž je řízena bída nás všech.

Ani krok zpátky!

Boj je jediná cesta!

Ti, kteří byli zatčeni v průběhu nejnovější fáze operace Pandora a momentálně jsou zpět v ulicích

Zdroj:
https://publicacionrefractario.wordpress.com/2015/11/03/espana-comunicado-de-las-detenidas-de-la-ultima-fase-de-la-operacion-pandora-que-actualmente-se-encuentran-en-la-calle/

Související odkaz:
#YoTambienSoyAnarquista