Přímá akce jako vyjádření solidarity // ALF solidarity action (Bite Back magazine)

anonymní report převzatý z Bite Back magazineAkce ALF zamířená na finanční škody na kožešinové farmě ve Velkém Ratmírově.

V noci 7. srpna jsme postříkali zhruba 200 norků netoxickou barvou.
Víc jsme nestihli, protože nás vyrušila ochranka nebo majitel. (Příště
to schytáte, hajzlové!) Bohužel i tak norci stále čekají na smrt.
Tuto akci bychom rádi věnovali všem uvězněným zvířatům a hlavně českým
anarchistům uvězněným po nechutné policejní akci nazvané ‘Operace
Fénix’. Dlouhé tresty budou jen znamenat tvrdší akce proti vám!!!!
Válka pokračuje.
 
Nová divize Justice Department.

Solidarita přímou akcí je v ČR celkem ojedinělý jev. O to více si této akce vážíme. Děkujeme za vyjádření podpory. Přejeme hodně osvobozených úspěchů při dalších akcích.


ALF action for the financial damage in Velký Ratmírov city mink farm. 7th
August in night, we splashed around two hundred minks by nontoxic spray. No
more, because security or owners disturbed us. (Next time you will atacked,
bastards!) Minks are still waiting for death, unfortunately. This action we
devote all jailed animals and liberators and especially for jailed Czech
anarchists from sick police action called ‘operation Fenix‘. Long sentences
for us will entail more harder actions contra to you!!!! War continue.

New division Justice Department.

Solidarity by action is in Czech very rare. We appreciate your support! we wish you good luck for next direct actions and liberating animals.


Vzhledem k množícím se článkům o tom, že obarvení norci zemřeli na následky otravy barvou, rádi bychom znovu upozornili na fakt, že aktivisté ve svém komuniké zdůraznili, že použili NETOXICKOU barvu! Ptejte se raději, jakým způsobem se chovatel snažil barvu odstranit, když pak uhynuli. Nemluvě o tom, jak může majitel koncentráku brečet,
že mu někdo údajně zabil třináct norků, když jich pak na podzim sám zavraždí tisíce odporným způsobem… Mimochodem, opravdu vám nepřijde zvláštní, že se JD v komuniké zmiňuje o 200 norcích, kdežto majitel farmy tvrdí, že má škodu na více než 1500 norcích?