Petr slyšel solidární demo!

24549“V SOBOTU JSEM
SLYŠEL ZVUKY
SOLIDÁRNÍ AKCE!

SLOVY SE NEDÁ
VYJÁDŘIT CO SÍLY
TO ČLOVĚKU
DODÁ!
DĚKUJI VÁM
SESTRY A BRATŘI!”

Těmito slovy zakončuje Petr svůj dopis z Ruzyně, který napsal 8. června 2015.
Brzy zde vydáme více Textů, které nám Petr poslal.
Ve stejném dopise Petr Píše:

“Drazí přátelé
Mým největším a nejvroucnějším přáním je, abyste zůstali takoví, jací jste, a nenechali se zastrašit. Mým celoživotním krédem je víra v lidi jako takové a i pobyt ve vězení mě v tom pouze utvrzuje. I tady mezi vězni a bachaři nacházím v lidech tolik touhy po opravdové svobodě, až jsem tím sám zaskočen.
Opatrujte se a děkuji.S bratrským objetím
Petr S”