Solidární demo před vazební věznicí / Soli demo on the front of custody

Solidární demonstrace na podporu vězněných anarchistů proběhne v sobotu 6. června 2015 v 18h před vazební věznicí Pankrác, kam byli věznění převezeni. Šiř a doraž!

Solidarity demonstration to support imprisoned anarchists will take place on June 6th in front of the Pankrac jail, the place where the three were taken. Starts at 6pm. Share and come!

DONE
Leták na tisk:

next