(CZ/EN) Týden solidarity s anarchistickými vězni: Večer psaní dopisů v infocentru Salé 28. srpna | Letter writing night for anarchist prisoners in Salé infoshop, August 28th

(CZ/English version below) Přijďte se v rámci Mezinárodního týdne solidarity s anarchistickými vězni zapojit do psaní dopisů vězněným potížistům a potížistkám po celém světě. Za poslední rok se ve světovém politickém kontextu změnila spousta věcí, ale celkově situace směřuje spíš horším směrem a počet represí proti anarchistům a anarchistkám narůstá nejen v Evropě, ale po celém světě. S tímto na mysli, připojujeme se k šestému každoročnímu týdnu solidarity!

V minulém roce jsme si mohli číst spousty reportů o provedených akcích z různých částí světa a doufáme že letos to bude ještě větší. Potřebujeme podpořit naše soudruhy a soudružky! Využij tohoto týdne k šíření informací o vězněných anarchistech a anarchistkách. Nevíš o vězních ve své zemi? Podpoř jiné vězně z jiných zemí nebo využij těchto dnů k informování o represivních mechanismech a o způsobech, jak jim anarchistické komunity mohou vzdorovat!
Začneme s Beauty corner od 18:00, následuje večeře od 19:00 a po celý večer se můžete těšit na psaní dopisů, distro, info ze světa a tematické promítání.

Buduj bezpečnostní kulturu, podporuj své lokální anarchistické vězně a braň se!

Neváhej a posílej reporty o provedených akcích na tillallarefree{at}riseup.net.

Nikdo není svobodný, dokud nejsou svobodní všichni!

(EN) Come to join writing some letters to incarcerated anarchist troublemakers all over the world. We are coming back with global week of solidarity with anarchist prisoners. Since last year, a lot has changed in overall political context, but the general tendency is going in the worse direction with more repressions applied against anarchists not only in Europe but worldwide.

With this in mind, we are joining for sixth annual week of solidarity! Last year we could see a lot of reports from different parts of the world and we hope that this year the tradition will grow even bigger. We need to support our comrades! Use this week to spread the information about anarchists behind bars. Don’t have prisoners in your country? No worry, support prisoners from other countries in your region or use those days to raise awareness of repression mechanisms and how anarchist communities can fight against them!

Build up security culture, support your local anarchist prisoners and fight back.

Do not hesitate to continue sending your reports to tillallarefree{at}riseup.net!

Nobody is free till all are free!

Beauty corner 18:00, dinner 19:00. Distro, screening, info updates from the world, letter writing!