Reflexe vlastního pochybení na Fluffu 2017

Naneštěstí žijeme stále v době, ve které je přítomnost policie každodenní realitou. Její přítomnost není vždy zřejmá, ne vždy je reprezentována uniformovanými osobami. Snaha o utajenou infiltraci je vlastní i české policii a její možné důsledky snad máme všichni v živé paměti.
Policie je přítomna i na zdánlivě bezvýznamných a neškodných událostech, jejichž cílem je na prvním místě především zábava. Jsou to například koncerty a festivaly. Výjimku netvoří ani hardcorový Fluff fest, na který se pozornost policie každoročně obrací a mezi návštěvníky a navštěvnicemi festivalu jsou přítomny policejní složky v převlečení.

Ačkoliv se jedná o místo zábavy a příjemného trávení volného času, nikoliv místo vhodné k plánování konspirací, i přesto cítíme přítomnost policie jako hrubé narušení prostoru, který bychom se rády snažily vytvořit jako bezpečný. Právě i z tohoto důvodu jsme považovaly za nezbytné upozornit ostatní na prostou skutečnost, že jsou zde přítomni lidé, kteří bezpečnost prostoru narušují. K tomu účelu jsme k varovným nápisům umístily i fotografie několika vytipovaných policejních agentů.

Naneštěstí se ale na některých fotografiích omylem objevily tváře několika lidí, o kterých můžeme nyní s jistotou říct, že nejsou policejními agenty. Došlo z naší strany k vážnému omylu, který dotyčným lidem způsobil psychickou újmu a postavil je do nepříjemné situace. Jsme si vědomé, že k tomuto vážnému pochybení došlo i díky stereotypům a předsudkům, které bychom rády překonaly. Z tohoto důvodu považujeme celou věc za ještě více problematickou.

Tímto prohlášením bychom se rády dotyčným lidem ještě jednou omluvily. I přes naše vlastní pochybení, které se snažíme reflektovat a poučit se z něj tak, abychom se v budoucnu podobným věcem mohli vyvarovat, považujeme za důležité zdůraznit jednu věc. To, že došlo v jednom případě k omylu, neznamená, že se na našich akcích, koncertech a festivalech nepohybují policisté v převlečení. S kauzami Fénix 1 a 2, a šikanou anarchisty Igora Ševcova a mnoha dalších anarchistů a anarchistek, pronásledování a policejní buzerace zesílily a zasahovaly do životů lidí více, než kdy předtím. O Fluffu policie dokonce psala ve svých protokolech.

Jsme jen lidé a děláme chyby. Tento přešlap byl velký a chceme se z něj poučit. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Tento stav nás pouze vybízí k neustálé obezřetnosti. Nikoliv však k bezmezné paranoe, která by měla ještě k tomu vyvěrat ze stereotypů a předsudků. Staré přísloví důvěřuj, ale prověřuj, by zde mělo mít své místo. Neměli bychom nikoho na první pohled podezřívat, ale zároveň bychom měli být opatrní v tom, s kým a o čem mluvíme.

Anarchistický Černý Kříž