Fängslad anarkist i Tjeckien inleder hungerstrejk

Martin Ignacak är anklagad för terrorism och sitter i Pankrác häkte i Prag i väntan på rättegång sedan 13 månader tillbaka. Den 29 April (då han hade suttit i exakt ett år) dömde tingsrätten i Prag i förmån till hans frigivning från häktet, men direkt efter detta överklagade statens advokat beslutet till_­? högsta Domstolen. I fredags, den 27 Maj, så beslöt högsta domstolen att förlänga häktet. Därför tog Martin beslutet att protestera genom hungerstrejk och har slutat att ta in näring och vätska.
Denna typ av hungerstrejk kan hota livet på strejkaren redan inom en vecka.

Under den ett år långa utredningen av den förmodade planeringen av en terroristattack, har den fängslade anarkisten försökt gå alla officiella vägar och vädjat efter en objektiv fortsättning från de straffrättsliga organen. Men gång på gång finns det ingen som lyssnar. Det är därför han nu valde denna radikala form av uttryck, för att uppmärksamma detta polismanipulerade fall. “Jag anser att utredarnas och polisens tillvägagångssätt är mycket problematiskt, det är ett hot mot varje människas frihet, ett hot mot yttrandefriheten, ett hot mot aktivism som försöker skapa en bättre värld, och detta gäller inte bara anarkister. “

Martin har åtalats i det så kallade Fénix-fallet från april 2015 där sammanlagt fem personer anklagades för planeringen av och underlåtenheten att anmäla en terroristattack på ett godståg.
En attack som alltså aldrig skedde, en idé som två infiltratörer kommit med till gruppen. De anklagade kan alltså dömas för att de själva inte berättade för polis vad som höll på att planeras, även om de själva inte var med i planen.

 Martin är den enda som har varit i häkte hela tiden och hans förvar har nu utökats efter ingripandet av statens advokat. Som skäl till förlängningen av häktestiden använde statens advokat vittnesmålet från en av polisagenterna som infiltrerade den anarkistiska rörelsen i 2014. Ur vittnesmålet drog advokaten slutsatsen att Martin skulle försöka fly till Spanien om han släpps.
Ett annat skäl, enligt advokaten, var att Martin “är ansluten till så kallade Síť revolučních buněk/ The Network of Revolutionary Cells (SRB) (Nätverket av Revolutionära Celler) och därmed också till liknande organisationer i utlandet.” Polisen talade om SRB när de började operation Fénix och uttalade sig då till media: “Alla eventuella anslutningar mellan de 5 attacker som tillskrivits SRB och de som fängslats och åtalats har tillbakavisats. Utredarna har själva uteslutit något samband”, säger Martin.

Just nu Martin är den näst längst fängslade fånge i häktet Pankrác. I 13 månader har han bott där under förhållanden som negativt påverkar hans psykiska och fysiska tillstånd. Till exempel har han nekats mat fri från animaliska produkter, vilket innebär att han praktiskt taget inte har fått någon varm mat. Vänner som har kommit att besöka honom har nämnts vid namn i åtalet.
Polis från avdelningen för bekämpning av organiserad brottslighet har börjat samla in information om Martins syster, bara för att hon försöker att stödja sin bror genom alla lagliga sätt som finns.

För Martin skulle frigivning efter dessa 13 långa månader innebära att kunna återse sina vänner, familj, natur och att han inte längre skulle utsättas för emotionell deprivation och fysiska påfrestningar.

Söndagen den 29 maj så anslöt sig Martins syster, Pavla B, till sin brors protest genom att påbörja hungerstrejka hon också.

För mer information följ Antifenix.Noblogs.Org