Stručný právní pohled na poslední události (ABC)

Posledním „hitem“ Policie ČR je jsou prohlídky bytů a dalších prostor bez soudního příkazu k domovní prohlídce, a to s odkazem na paragraf 83c trestního řádu.

Tento postup je samozřejmě nelegální. Paragraf 83c je možné aplikovat ve dvou případech:

Podle odstavce jedna tehdy, „jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných práv a svobod nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.“ Jinými slovy, pokud by například v bytě docházelo k napadání jiné osoby, ta by volala o pomoc, tak Policie nemusí (pochopitelně) čekat na soudní příkaz. Stejně jako v případě, kdy někdo třeba střílí z okna na kolemjdoucí.

Podle odstavce pak může policejní orgán vstoupit i bez soudního příkazu „v případě, že se v nich nachází osoba na kterou byl vydán příkaz k zatčení nebo příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody,kterou je třeba předvést pro účely trestního řízení, nebo kterou je třeba zadržet.“ Jinými slovy, pokud se v bytě schovává např. osoba, po které je vyhlášeno pátrání, není nutné žádat o příkaz k domovní prohlídce, ale lze do bytu vstoupit a osobu předvést.

O tento odstavec se zřejmě snaží opírat policie. Tento paragraf ovšem nedopadá na případy, kdy má policie pouhé podezření a jde si ho jen tak z plezíru ověřit! Pokud nemá jasné důkazy, že se osoba v bytě nachází, jde jednoznačně o protiprávní postup. Důvodem rozhodně není ani to, že „věc nesnese odkladu.“ Samozřejmě, že snese, v případě pouhého podezření na přítomnost takové osoby nehrozí žádné nebezpečí z prodlení a policie si může vyřídit potřebná povolení.

Otázkou je, co v takovém případě konkrétně dělat. Důrazně nedoporučujeme vpouštět policisty do bytu bez odporu. Jakmile jednou policii vpustíte, už nikdy se ničeho nedovoláte – vždy řeknou, že jste je tam přeci pustili dobrovolně. Ideální je vůbec neotvírat dveře. Podvolovat se nezákonnému jednání proto, že nechci mír rozbité dveře (nebo se mi dokonce nechce poslouchat otravný zvonek), se nám jeví poněkud zvláštní… Pokud policie půjde skrz zavřené dveře, musí se o tom samozřejmě sepsat úřední záznam atd. a vy budete mít důkaz o jejich nezákonné činnosti. Jinak řečeno – pokud neotevřete, nejspíš k násilnému vstupu nedojde.

A proč policii dovnitř nepouštět? Existují pro to dva dobré důvody – praktický a principiální. Tím praktickým důvodem je, že po takovéto návštěvě se za pár dnů/týdnů můžete divit, co u vás Policie najde už během řádné domovní prohlídky. Jak se tam taková věc asi mohla dostat, že…

Druhý důvod je principiální. Pokaždé, když si necháte ukrojit ze svých svobod, je to povzbuzení pro další ukrajování. Dokud nemáme vlastní prostředky, jak policii zabránit nás šikanovat, můžeme používat ty, která nám nabízí současný systém…

Pokud už jste dveře otevřeli, doporučujeme klást pasivní odpor. Pokud policie vstoupila do bytu, doporučujeme vše dokumentovat pro další postup (natáčet, fotit) a poznamenat si čísla průkazů. Můžete zavolat tísňovou linku 158 s tím, že se vám do bytu vloupali neznámí muži (pokud porušují zákon, asi to nebudou policisté, že?). Tento případ je jednou z hodně málo momentů, kdy volat policii, pokud ne jediná. Pochopitelně zavoláním 158 se však nevyřeší celá situace a nelze na to spoléhat.

Po skončení nezvané návštěvy doporučujeme podat stížnost na chování policistů (http://www.ferovapolicie.cz/data/VP_Stiznost%20na%20policistu.pdf), trestní oznámení pro porušování domovní svobody (http://www.ferovapolicie.cz/data/VP_Trestni%20oznameni%20na%20policistu.pdf), žádost o omluvu na Ministerstvo vnitra (http://www.ferovapolicie.cz/data/VP_Zadost%20o%20nahradu%20skody%20a%20primerene%20zadostiucineni.pdf).

Na závěr znovu zdůrazníme, že s policií se slušný člověk nebaví, tedy na jakékoliv otázky doporučujeme odpovídat „odmítám vypovídat.“